Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Minister Ján Figeľ ocenil najkrajšiu známku v EÚ od slovenského tvorcu

Minister Ján Figeľ ocenil najkrajšiu známku v EÚ od slovenského tvorcu
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.telecom.gov.sk
Publikované: 17. 05. 2011 21:43

Informácia o ocenení autorov najkrajšej rytej poštovej známky EÚ 400. výročie konania Žilinskej synody ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jánom Figeľom.

Základné informácie:

Súvisiace materiály:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov