Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Tematická filatelia:
Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály
Autor: Daniel Ozdín
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 15. 10. 2018 01:40

Štvrtá časť prehľadu známok venovaných minerálom a mineralógii a ďalším súvisiacim oblastiam (gemológia, kryštalografia, meteoritika) a tiež osobnostiam, múzeám s expozíciami minerálov, drahým kameňom v korunovačných klenotochNelson Mandela


Vo filatelii existuje len veľmi málo známok, na ktorých by bol vyobrazený nejaký vedec resp. mineralóg a zároveň minerál. Preto ešte vzácnejšie musia byť známky s minerálmi, na ktorých je vyobrazená nejaká iná osobnosť, nesúvisiaca s minerálmi a mineralógiou. Výnimkou je Nelson Mandela, ktorý je najčastejšou osobou vyskytujúcou sa spolu s minerálmi na známkach. Nelson Mandela, vlastným menom Rolihlahla Dalibhunga Mandela sa narodil 18. 7. 1918 v obci Mvezo (Kapská oblasť) a zomrel 5. 12. 2013 v Johannesburgu v Juhoafrickej republike. Pochádzal z kmeňa Thembu, kde bol jeho otec náčelníkom, neskôr vyštudoval právo na Witwatersrandskej univerzite. Angažoval sa v politike a bol jedným z hlavných predstaviteľov boja proti aprtheidu (rasovej segregácie). Za svoju činnosť bol desiatky rokov väznený. Prepustený bol až v roku 1990. Bol prezidentom Juhoafrickej republiky (1994 – 1999). Vo svete je známy ako neúnavný mierotvorca a bojovník za ľudské práva, za čo dostal v roku 1988 Sacharovovu cenu a v roku 1993 Nobelovu cenu za mier. Je tiež nositeľom veľkého množstva domácich, ale najmä zahraničných ocenení (okolo 285) ako napr. Rádu sv. Jána britskej kráľovnej Alžbety II.


Známky Nelsona Mandelu


Motívom väčšiny známok s Nelsonom Mandelom je jeho mierotvornosť, oslobodzovací boj a boj proti apartheidu. Preto sa často stretávame na týchto známkach s bielymi holubicami. Okrem toho sú však časté motívy s minerálmi a rôznymi osobnosťami. N. Mandela je napríklad na známkach vyobrazený s Matkou Terezou, pápežom Jánom Pavlom II., Martinom Lutherom Kingom, generálnym tajomníkom OSN Kofi Annanom, Dalajlámom, anglickou kráľovnou Alžbetou II., princeznou Dianou, americkým prezidentom Billom Clintonom, nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, britskou premiérkou Margaret Thatcherovou, kubánskym prezidentom Fidelom Castrom, Andrejom Sacharovom, brazílskym futbalistom Pelém, boxerským kráľom Muhammadom Alim, spevákom Michaelom Jacksonom, speváčkou Beyoncé Knowles, hercom Arnoldom Schwarzeneggerom atď. Zriedkavejšie sa stretávame aj s motívmi černošských detí, rôznych zvierat (napr. gepard, gazela, motýle), rastlín (napr. orchidey) a športových motívov (futbal, beh, box).

Okrem toho je Nelsom Mandela vyobrazený na mnohých známkach bez minerálov. Jedna z najstarších známok s vyobrazením N. Mandelu pochádza z Kene z roku 1978. Ďalšie známky začali pribúdať až od polovice 80-tych rokov 20. storočia najskôr v afrických krajinách (Niger 1986, Ghana 1987, Demokratická republika Kongo 1987, Senegal 1987, Mauretánia 1990, Líbya 1994, Gabon 1996, Maurícius 1998), neskôr aj inde (napr. Nevis 1995 a 2000, Belgicko 1999, Írsko 1999, Marshallove ostrovy 1999). Pravdepodobne prvým neafrickým štátom, ktorý vydal známku s Nelsonom Mandelom bol bývalý Sovietsky zväz v roku 1988. Samotná Juhoafrická republika vydala medzi rokmi 1993 – 2014 najmenej 7 emisií s Mandelom (1994, 1996, 1999, 2001, 2008, 2013, 2014). V prvom desaťročí pokračoval trend vydávania známok z konca 20. storočia, to znamená že prevládali africké krajiny, ale začali sa pridávať už aj krajiny z iných kontinentov (napr. v Európe Nórsko 2001, Holandsko 2003, 2005, 2013, Srbsko 2012, Veľkej Británia 2012). Najväčší rozmach vydávania známok s N. Mandelom nastal po jeho smrti v roku 2013, kedy známky vydalo najmenej 20 štátov. Medzi týmito štátmi okrem tradičných afrických krajín ako napríklad Niger 2013 a 2015, Gambia 2013, Madagaskar 2013, Mali 2013 a Uganda 2013, sa vo zvýšenej miere začali objavovať najmä ostrovné štáty, či zámorské teritoriálne územia z celého sveta (napr. Svätý Vincent a Grenadíny 2013, Svätý Tomáš a Princov ostrov 2013 a 2016, Cookove ostrovy 2014, Dominikánska republika 2014, Kuba 2014, Niuafou´ou 2014, Papua Nová Guinea 2014, Pitcairnove ostrovy 2014, Samoa 2014, Tonga 2014). Pravdepodobne najnovším, zatiaľ posledným vydaním je Nelson Mandela na sérii 5 známok z Mikronézie z januára 2017. Doteraz bolo vo svete vydaných okolo 75 známok s Nelsonom Mandelom.


Známky Nelsona Mandelu s minerálmi


Otázkou je, prečo najčastejšou kombináciou na známkach (osoba + minerál) je práve Nelson Mandela. Mandela bol a je nesporne najvýznamnejšou osobnosťou tmavej pleti pre väčšinu Afričanov za posledných najmenej 40 rokov. Okrem boja proti apartheidu si uvedomoval, že sloboda k šťastiu chudobným Afričanom stačiť nebude, a preto im dával víziu cez prácu, ktorá jediná mohla povzniesť životnú úroveň obyvateľstva. Tá sa spájala predovšetkým s nerastným bohatstvom Afriky, ktorá je veľmi bohatá na ropu, zemný plyn, drahé kamene a rôzne rudy, ktoré sú zdrojom mnohých estetických minerálov. Preto rôzne minerály na známkach s Nelsonom Mandelom reprezentujú nielen krásu nespútanej prírody Afriky, ale aj určitú nádej prevažne chudobnejších Afričanov v lepšiu budúcnosť. Jedno z najkrajších prepojení medzi Nelsonom Mandelom a minerálmi je dokumentované v jeho autobiografickom diele Dlhá cesta k slobode (Long Walk to Freedom), v ktorej sa nachádza tento významný citát: „Moja krajina je bohatá na minerály a drahokamy, ktoré ležia pod zemou, ale ja som vždy vedel, že jej najväčším bohatstvom sú jej ľudia, čistejší a pravdivejší ako najčírejšie diamanty“ (Mandela, 2004).


Prehľad emisií známok Nelsona Mandelu s minerálmi


Burundi v roku 2011 vydalo hárček s významnými osobnosťami Afriky. Na hárčeku sú 4 známky s 3 nositeľmi Nobelových cien (Nelson Mandela, Albert Lutuli, Wangari Muta Maathai). Na 2 známkach sú pri osobnostiach minerály a na 2 známkach sú pri osobnostiach motýle. To je typický prvok súčasnej námetovej filatélie Afriky, kde sa dávajú dokopy prírodné motívy s osobnosťami. Na samotnom hárčeku mimo známok sú okrem ďalších 2 nositeľov Nobelových cien (Kofi Annan a Desmond Tutu) vyobrazené aj 4 minerály a ďalší motýľ. Známky majú aj svoj neperforovaný ekvivalent.

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 01. Hárček vydaný Burundi v roku 2011. Na známke s Nelsonom Mandelom (vľavo hore) je chryzokol s malachitom a na známke vpravo dole je fluorit. Na hárčeku je zobrazených 5 nositeľov Nobelových cien: Nelson Mandela (na hárčeku vľavo dole a známka vľavo hore), Kofi Annan (vľavo v strede na hárčeku), Wangari Muta Maathai (známka vpravo dole a v pravom hornom rohu hárčeka), Albert Lutuli (známka vľavo dole) a Desmond Tutu (na hárčeku v pravej hornej časti).


Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 02. Poštou prešlá obálka z roku 2015 s nezúbkovanou známkou vydanou v Burundi 2011.


Demokratická republika Kongo vydala v roku 2006 hárček s 1 známkou (perforovanou alebo neperforovanou) s N. Mandelom a prírodnými motívmi, reprezentujúcimi nespútanú africkú prírodu v podobe gazely a leoparda, ako aj 2 orchideí a ametystu. Pozadie hárčeka ako aj farba jednej z orchideí (Laeliocattleya) sú fialovej „ametystovej“ farby.

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 03a,b. Hárčeky s Nelsonom Mandelom, orchideami, typickými africkými zvieratami a ametystom. Celý hárček je ladený do fialova (typickej ametystovej farby). Hore je hárček so zúbkovanou známkou, dole je neperforovaná známka na hárčeku.


Malý prímorský štát Džibutsko (630 km2), založený v roku 1888, rozprestierajúci sa na pobreží Adenského zálivu, susediaci na súši s Eritreou, Etiópiou a Somálskom vydal v r. 2016 2 hárčeky. Prvý z nich je zložený zo 4 známok v nominálnej hodnote každá po 260 frankov, na ktorých je na každej z nich vyobrazený Nelson Mandela ako mierotvorca. Na ľavej spodnej známke hárčeka, je na rozdiel od ďalších 2 známok v hárčeku, kde sú vyobrazené biele holubice, zobrazená drúza tmavofialového ametystu. Na druhom hárčeku s 1 známkou je vyobrazená veľká drúza dlhoprizmatických sýtozelených kryštálov elbaitu var. verdelitu v asociácii s albitom. Obidva hárčeky sú číslované a vyšli v náklade 1000 kusov.

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 04. Ametyst ako jediný minerál na hárčeku so 4 známkami s motívom N. Mandelu z roku 2016 (Džibutsko).


Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 05. Druhý hárček vydaný v roku 2016 v Džibutsku s vyobrazením drúzy tmavozeleného elbaitu var. verdelitu.


Africký štát Guinea vydala v roku 2006 známku v hodnote 20 000 Guinejských frankov. Zaujímavosťou známky je, že má takmer vedecký mineralogický charakter, pretože na známke je okrem N. Mandelu vyobrazená drúza baritu s inklúziami malachitu. Je to výnimočná vec, aby popri nositeľovi Nobelovej ceny za mier bola takáto vedecká zaujímavosť, pretože inklúzie malachitu v barite sú veľmi zriedkavé a takmer žiadna literatúra ich neuvádza. Inklúzie baritu navyše poukazujú na nízkoteplotný vznik pravdepodobne sekundárneho baritu. Guinea vydala opätovne v roku 2013 sériu 4 známok rozdelených do 2 hárčekov s motívom N. Mandelu a minerálov. Na hárčekoch sa okrem iných minerálov nachádzajú aj 2 najhojnejšie minerály na známkach s týmto motívom (N. M. a minerály) ametyst a vanadinit. Zaujímavosťou tohto vydania je akoby si autori námetu známok vyberali minerály podľa začiatočného písmena A. Zo 7 minerálov vyobrazených na hárčeku a známkach až 5 sa začína na písmeno A (aragonit, ametyst, apatit, aurichalcit a azurit).

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 06. Mineralogicky výnimočná známka z Guinei, na ktorej je vyobrazný barit s inklúziami malachitu, ktorý poukazuje na nízkoteplotný vznik baritu a pravdepodobne supergénny pôvod.


Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 07. Ametyst na hárčeku Guiney z roku 2013.


Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 08. Obálka prvého dňa (FDC) z vydania emisie guinejských minerálov 23. 12. 2013 (zľava na známkach: aurichalcit, vanadinit a apatit).


Malá západoafrická republika Guinea-Bissau, ktorá je nezávislým štátom len od roku 1974, vydala v roku 2001 hárček so 4 známkami, každá v nominálnej hodnote 1000 CFA frankov. Na každej z nich je použitý ten istý obrázok Mandelu, známky sa líšia len odlišným minerálom. Zaujímavosťou tohto vydania je, že na rozdiel od všetkých ostatných vydaní známok Mandelu s minerálmi, sú tu vyobrazené viac-menej len minerály sivej farby. Guinea-Bissau vydala tiež v roku 2013 hárček so známkou v hodnote 2400 CFA frankov, na ktorej je N. Mandela a drúza halitu a nahcolitu. Na potlači hárčeka je Nelson Mandela ako búcha kladivom a malým majzlíkom do ametystovej drúzy a vyobrazené sú aj kryštály lazuritu. Je to jediná známka s minerálmi, kde je Mandelu možné vidieť pri pracovnej činnosti.

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 09. Štyri neperforované známky na hárčeku z Guiney-Bissau z roku 2001 s motívmi tmavosivých minerálov (na zobrazených známkach): kuprit (vľavo hore), fluorit (vpravo hore), hausmannit (vľavo dole) a skutterudit (vpravo dole).


Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 10. Hárček Guiney-Bissau z roku 2013 s ametystom a lazuritom. Na známke je drúza halitu s nahcolitom. Je to pravdepodobne jediná známka na svete s vyobrazením nahcolitu.


Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály   Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály   Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 11a,b,c. Pravdepodobne neplatné známky z roku 2003. Motívom je už použitý motív neznámeho oranžového minerálu, ktorý bol použitý na hárčekoch Guinee-Bissau z roku 2001. Obrázok poukazuje na 3 varianty: a – neperforovaná známka, b – perforovaná známka, c – perforovaná známka s chýbajúcim rokom vydania.


Malý ostrovný štát Maldivy v indickom oceáne nachádzajúci sa juhozápadne od južného cípu Indie vydal 15. septembra 2015 4 známky s vyobrazením Nelsona Mandelu s minerálmi a významnými svetovými osobnosťami. Tak na známke s rodochrozitom je napríklad jeden z najlepších futbalistov histórie, brazílsky futbalista Pelé a 2 juhoafrické typové minerály poldervaartit a bultfonteinit sú v asociácii s Dalajlámom. Na ďalších známkach je inezit a hausmannit spolu s N. Mandelom. Známky boli vydané pri príležitosti 25. výročia oslobodenia Nelsona Mandelu. Zaujímavosťou je pravdepodobne omyl na hárčeku s jednou známkou (1. hárček má 4 známky), na ktorej je na približne rovnakom mieste ako na 1. hárčeku známky vpravo hore napísaný rovnaký nápis „Poldevaartite with Bultfonteinite“, avšak kým na 1. hárčeku je nápis čiernej farby na 2. hárčeku je bielej farby. Omyl je však v mineráli, ktorý na 2. hárčeku vôbec nezodpovedá spomínaným 2 minerálom.

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 12. Obálka prvého dňa z 15. septembra 2015 z maldivskými známkami. Na známke vpravo hore je skutočná, avšak graficky nevhodne vyhotovená drúza poldevaartitu s bultfonteinitom. Obidva minerály majú typovú lokalitu v Juhoafrickej republike, rodisku Nelsona Mandelu.


Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 13. Druhý maldivský hárček z roku 2015 obsahuje len jednu známku, na ktorej je na približne rovnakom mieste rovnaký nápis „Poldevaartite with Bultfonteinite“, avšak minerál je úplne iný, nepodobajúci sa na spomínané minerály. Pravdepodobne ide o omyl.


Juhovýchodoafrická krajina Mozambik vydala v roku 2002 dva hárčeky s minerálmi a N. Mandelom. Na každej známke je nositeľ Nobelovej ceny za mier ako aj minerál. Minerály sa vyznačujú príkladnou farebnosťou, na rozdiel napr. od hárčeka Guiney-Bissau z roku 2001, kde sú všetky 4 minerály v rôznych odtieňoch sivej. Na mozambických známkach je biely hemimorfit, žltý wulfenit, tmavočervený proustit, hnedooranžový heulandit a zelený adamit.

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 14. Nelson Mandela v rôznych pózach s rôznymi minerálmi (heulandit, adamit, wulfenit a hemimorfit) na perforovanom a neperforovanom hárčeku vydaných v roku 2002 v Mozambiku.


Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 15. Jeden z mála hárčekov s 3 nepopísanými minerálmi. Na známke je N. Mandela s estetickým minerálom striebra – proustitom (Mozambik 2002).


Stredozápadoafrický štát Sierra Leone vydal v roku 2015 2 hárčeky (4 a 1 známka), na ktorých sú okrem Nelsona Mandelu estetické a výnimočné minerály Na známkach sú vyobrazené: drúza kaktusovitého ametystu, veľký kryštál tmavočerveného rutilu, veľký nuget zlata, veľmi bohatý agregát zirkónu a neopracovaný veľký diamant. Obidva hárčeky sú číslované a vyšli v náklade po 1000 kusov. Podobne ako pri známkach z Maldív, aj tu sa vyskytla fatálna chyba. Namiesto minerálu zirkón (angl. Zircon) je tu mylne napísaný názov prvku „Zirconium“. Avšak modrofialové kryštály zodpovedajú zirkónu, aký sa vyskytuje napríklad v Juhoafrickej republike (aj v primeraných veľkostiach).

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 16. Dva hárčeky Sierra Leone z roku 2015. Na hárčeku vľavo je na známke vpravo dole mylne napísaný namiesto názvu minerálu „Zircon“, prvok „Zirconium“, ktorému nezodpovedá ani farba a ani morfológia kryštálov.


Aj pošta Stredoafrickej republiky vydala známky (r. 2012) s minerálmi a N. Mandelom. A ako už nezriedka býva, tiež vyšli 2 hárčeky. Na prvom z nich sú síce „klasicky“ 4 známky, podobne ako na hárčekoch Burundi, Toga, Šalamúnových ostrovoch, Džibutska, Guiney-Bissau, Maldív, Mozambiku, či Sierra Leone, avšak ich rozmiestnenie na hárčeku je odlišné. Namiesto klasického usporiadania s 2 známkami hore a 2 dole, je vo vrchnom riadku len 1 známka a v dolnom tri. Charakteristicky sú vyobrazené aj minerály, pri ktorých vždy väčšia časť je na známke, ale nezanedbateľná časť pokračuje aj na hárčeku mimo známky. Minerály boli farbene veľmi vhodne a esteticky vybrané: sýtozelený pyromorfit, oranžovočervenohnedý vanadinit, sýtomodrá varieta zoisitu – tanzanit a hnedý agregát kryštalovanej medi. V pravej hornej časti hárčeka, je ešte jeden neopísaný minerál tvoriaci oranžovohnedé tabuľky. Pravdepodobne ide o wulfenit.

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 17. Dva hárčeky zo Stredoafrickej republiky z roku 2012 s netypicky rozdelenými 4 známkami a pravdepodobne wulfenitom v pravom hornom rohu ľavého hárčeka.


Africký ostrovný štát Svätý Tomáš a Princov ostrov, nachádzajúci sa v Guinejskom zálive, medzi 2 ostrovmi patriacimi Rovníkovej Guinei (Bioko a Annobón), a ktorý každoročne produkuje množstvo známok a hárčekov s námetovým charakterom, vydal počas svojej histórie 2 známky, na ktorých je kombinácia Nelsona Mandelu s minerálmi. Prvá známka vydaná v roku 2003 je na hárčeku pričom aj na hárčeku aj na samotnej známke je obrázok N. Mandelu ako aj minerálu bez názvu. Podľa morfológie a farby ide najpravdepodobnejšie o mimetit. Na druhej známke z roku 2010 v hodnote 110 000 dobier (Dobra je mena štátu Svätého Tomáša a Princovho ostrova) je Nelson Mandela na tematickej známke s veľmi charakteristickým tropickým vtákom tokom červenozobým (Tockus erythrorhynchus) a vzácnou varietou grosuláru tsavoritom. Táto zelená varieta grosuláru je obohatená o vanád alebo chróm a je známa najmä z Afriky (Keňa, Tanzánia, Madagaskar). Známka je súčasťou jednoznámkového hárčeka z názvom „Humanistas“ (= Humanisti“), kde sú vyobrazení ešte nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Bertrand Russell (1872 – 1970) a popredný predstaviteľ „hard science fiction“ a technického optimizmu Arthur C. Clarke (1917 – 2008).

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 18a,b. Hárček zo Svätého Tomáša a Princovho ostrova obsahuje neznámy minerál. Ako ukazuje druhý obrázok ide najpravdepodobnejšie o mimetit. Na obrázku je mimetit z Rowley Mine v Arizone v USA (https://kristalle.com/denver-mineral-show-report-2013).


Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 19 a 19a. Známka a hárček s humanistami (Nelson Mandela, Bertrand Russell, Arthur C. Clarke) a zelenou varietou grosuláru – tsavoritom na známke štátu Svätý Tomáš a Princov ostrov z roku 2010.


Šalamúnove ostrovy vydali 3. mája 2013 dva hárčeky venované N. Mandelovi a minerálom. Na prvom hárčeku sú 4 známky: prehnit s epidotom, 2x liddicoatit a na poslednom je drúza ametystu, ktorá len minimálnou časťou zasahuje do samotnej známky, väčšina drúzy je zobrazená na hárčeku. Všetky známky majú nominálnu hodnotu 7 dolárov. Zaujímavosťou je edukačnosť a odbornoť známok. Pri názvoch „Liddicoatit“ je tiež názov „Tourmaline“, aby aj nemineralógovia vedeli o aký minerál ide. A korektne, odborne, ako snáď na jedinej známke na svete nie je napísané iba ametyst, lebo to nie je minerálny druh, ale kremeň varieta ametyst (orig. Quartz var. Amethyst). Je to o to zaujímavejšie, že sa tak nestalo na známke, kde mineralógia je na vysokej úrovni (Nemecko, USA, Rusko, Rakúsko, Kanada a pod.), ale na známke Šalamúnových ostrovoch, kde nepôsobí snáď žiaden mineralóg. Vyššiu odbornú pridanú hodnotu majú aj vyobrazenia liddicoatitu, kde na obázkoch nie je zobrazený tradične prizmatický farebný turmalín, či jeho agregáty, ale rezy zonálnych kryštálov turmalínu. A aj tu navrhovatelia známok zašli vo vedeckosti ešte ďalej, pretože na jednom obrázku je oscilačná zonálnosť a na druhom sektorová zonálnosť. Charakteristické pre 3 známky na hárčeku, kde je zobrazený aj N. Mandela je, že oblečenie Mandelu ako aj nápis „Solomon Islands“ je farebne zladený s farbou minerálu na známke. Na druhom hárčeku je namiesto tradičného zobrazenia tváre, či postavy Nelsona Mandelu vyobrazená jeho busta spolu s častou bielou holubicou. Na známke je z minerálov vanadinit a na hárčeku okrem ďalšieho vanadinitu s holladnitom, tiež drúza baritu s kalcitom. Netypické pre túto vysokoodbornú emisiu je zobrazenie kryštálov baritu v nezvyčajnej morfologickej forme, pripomínajúcej skôr kryštály kremeňa ako baritu.

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 20. Prvý hárček Šalamúnových ostrovov z roku 2013. Oscilačná zonálnosť rezu liddicoatitu (vľavo) a sektorová zonálnosť (vpravo). Známky sú charakteristické farebným zladením minerálov, nápisu „Solomon Islands“ a oblečenia Nelsona Mandelu.


Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 21. Obálka prvého dňa s druhým hárčekom zo Šalamúnových ostrovov z roku 2013. Hárček je ojedinelý tým, že nie je na ňom s minerálom vyobrazený N. Mandela, ale len jeho busta.


Malý africký štát Togo nachádzajúci sa v Západnej Afrike na pobreží Guinejského zálivu vydal počas svojej existencie 2 emisie známok N. Mandelu a minerálov. Najskôr v roku 2011 Togo vydalo dva hárčeky. Na prvom z nich sú 4 známky, na druhom jedna. Hodnota známky na druhom hárčeku je 3000 XAF (Západoafrický frank) je súčtom hodnôt známok na prvom hárčeku (4 x 750 XAF), čo je pre dvojhárčekové emisie afrických štátov bežná zvyklosť. Motívy týchto známok azda vysvetľujú, prečo je tak veľa známok s motívmi Mandelu a minerálov. Na väčšine z nich sa nachádza vyobrazenie černošského obyvateľstva pri ich získavaní. Nerastné bohatstvo je totiž základnom prosperity mnohých afrických štátov a zároveň symbolom dostatku práce, vďaka ktorej môžu chudobní Afričania živiť svoje rodiny. A to bolo jedným z cieľov N. Mandelu, ktorý okrem boja za slobodu, mier a rovnoprávnosť, chcel zvýšiť životnú úroveň chudobného afrického obyvateľstva a to bez práce a vzdelania nešlo. 22. júla 2013 vydalo Togo druhú dvojhárčekú emisiu s námetom N. Mandelu a minerálov, ktorá je zaujímavá tým, že na hárčeku so 4 známkami, nie je potlačený žiaden obrázok, čo je na súčasné africké pomery pomerne netradičné. Zároveň námety na známkach sú v sérii distribuované tak, že na dvoch známkach je iba minerál a na dvoch iba N. Mandela, čiže reálne nejde o kombináciu N. Mandelu s minerálom na jednej známke. Druhý hárček má už typickú úpravu, kde na známke je minerál (beryl var. akvamarín) aj Nelson Mandela a na hárčeku je potlač veľmi estetického zhluku červenooranžového vanadinitu.

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 22a,b. Dva hárčeky Toga z roku 2011 pravdepodobne najlepšie vyjadrujú dôvod motívov N. Mandelu a minerálov cez pracujúcich obyvateľov tmavej pleti pri ich získavaní.


Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 23. Hárček Toga z roku 2013 s doteraz ojedinelou kombináciou známok, kde N. Mandela nie je známkach s minerálmi, ale na hárčeku so 4 známkami sa striedajú známky, kde je len Mandela a známky, kde je len minerál. Na druhom hárčeku (vpravo) s jednou známkou je už Mandela aj s minerálmi (beryl var. akvamarín a muskovit).


Osobitnou zvláštnosťou mineralogickej filatelie je známka vydaná na ostrove Guernsey, patriaceho medzi Normandské ostrovy v rámci Spojeného kráľovstva Veľkej Británie. Známka bola vydaná 22. februára 2012 pri príležitosti diamantového jubilea kráľovnej Alžbety II. (60-ročné panovanie na tróne ako kráľovná). Známka má veľkosť 43 x 29 mm, bola tlačená ofsetovou litografiou a má hodnotu 61 p. Na známke sú vyobrazené 3 motívy kráľovnej Alžbety II, pričom na jednej z nich je s Nelsonom Mandelom. Z mineralogického hľadiska je známka zaujímavá tým, že text „The Queens Diamond Jubilee“ je zobrazený v podobe tvaru brúseného šperkového kameňa, v ktorom je navyše názov minerálu diamant.

Minerály na známkach (IV.) - Nelson Mandela a minerály

Obr. 24. Známka ostrova Guernsey vydaná v roku 2012 pri príležitosti diamantového jubilea kráľovnej Alžbety II. (60-ročné panovanie na tróne ako kráľovná). Diamantové jubileum je zobrazené v tvare brúseného šperkového kameňa, v ktorom je názov minerálu diamant. Na známke vpravo dole je kráľovná Alžbeta II. s Nelsonom Mandelom.


Tab. 1. PDF dokument Prehľad známok s námetom Nelsona Mandelu a minerálov.

Vysvetlivky: šikmým písmom sú označené variety minerálov; * - na známke je mylne označené ako „Zirconium“. V tabuľke nie je odlíšené, či minerály sú zobrazené len na známke alebo len na hárčeku mimo známky. Do zoznamu nebol zahrnutý jeden minerál resp. agregát minerálov na hárčeku s 1 známkou, pretože je pri ňom uvedený nepravdivý popisok „Poldevaartie with Bultfonteinite“, ktorý zodpovedá minerálu na inej maldivskej známke s N. Mandelom z roku 2015.


Záver


Doteraz vydalo 12 štátov známky s motívom Nelsona Mandelu a minerálov (spolu 16 vydaní), na ktorých je vyobrazených spolu 83 minerálov. Rozhodne je povšimnutia hodné, že vzhľadom na to, že známky vydávajú takmer výlučne africké krajiny, kde mineralogické vedy sú z pomedzi všetkých kontinentov na najnižšej úrovni, na známkach sa objavuje veľký počet minerálnych druhov, až 48. Medzi minerálmi sú mnohokrát aj vzácnejšie, verejnosti neznáme minerály ako napr. liddicoatit, poldevaartit, hollandit, inezit, bultfonteinit atď. Na známkach je najčastejšie vyobrazená varieta kremeňa ametyst (9x), potom vanadinit (8x) a 3x je zobrazený malachit a varieta berylu akvamarín. Ostatné minerály sú motívom známok len 2x alebo len raz. Trikrát sú vyobrazné aj minerály zo skupiny granátu (andradit-grosulár, grosulár a jeho varieta tsavorit) a turmalínu (2x liddicoatit a elbait). Charakteristické je, že všetky známky s motívom N. Mandelu a minerálov vydali africké štáty (Burundi, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Guinea, Guinea-Bissau, Mozambik, Sierra Leone, Stredoafrická republika, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Togo) alebo ostrovné štáty s Ázie (Maldivy v Indickom oceáne) a Austrálie a Oceánie (Šalamúnove ostrovy v Tichom oceáne). Pozoruhodné sú aj roky vydania týchto známok. Všetky pochádzajú z pomerne krátkeho obdobia medzi rokmi 2001 až 2016. Dôvodom prečo začali vychádzať známky s motívom Mandelu a minerálov od roku 2001 je pravdepodobne reakcia na Mandelove pôsobenie v pozícii prezidenta Juhoafrickej republiky v rokoch 1994-1999 a jeho činnosť a predstavy o zlepšovaní životnej úrovne obyvateľstva zapojením sa do ťažby nerastných surovín. Slovenská známková tvorba dosiaľ neeviduje žiadnu známku s motívom Nelsona Mandelu a celkovo v nej chýbajú prakticky všetky významné svetové osobnosti na poli športu, vedy, humanistiky a pod. Veľmi ojedinele Slovenská pošta vydala zahraničné osobnosti z oblasti kultúry (napr. L. van Beethoven) a religionistiky (napr. Ján Pavol II.). Tento úzko regionálny charakter známkovej slovenskej tvorby môže Slovenská pošta čiastočne odčiniť vydaním známky s Nelsonom Mandelom v roku 2018 pri 100. výročí jeho narodenia.


Literatúra


  • Colnect, 2016: http://colnect.com/en/stamps/countries/item_name/mandela, navštívená 18. 11. 2016
  • DelcampeNet, 2016: https://www.delcampe.net, navštívená 18. 11. 2016
  • Grubessi O., 2016: http://www.geostamps.eu, navštívená 19. 10. 2016
  • Leicht W. & Leicht D., 2013: Kristalle. https://kristalle.com/denver-mineral-show-report-2013, navštívená 18. 11. 2016
  • Mandela N. R., 2004: Long walk to freedom: the autobiography of Nelson mandela. Vol. 2, 1962-1994. Bath, Windsor, 1 – 455
  • Nelson Mandela Stamps, 2016: https://mandelastamps.wordpress.com, navštívená 18. 11. 2016
  • Vaishnavi H., 2015: List Crux. http://listcrux.co/top-10-nelson-mandela-quotes, navštívená 18. 11. 2016Kontakt na autora článku: Daniel Ozdin, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava; daniel.ozdin@gmail.com

Autor: Daniel Ozdín

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov