Autorský umelecký grafický list so známkou k návšteve pápeža Františka na Slovensku

Mimoriadna ponuka - autorský umelecký grafický list so známkou k návšteve pápeža Františka na Slovensku.

14. 09. 2021

Slovenská, česká a československá známka:
Mimoriadny úspech slovenskej známkovej tvorby

Mimoriadny úspech slovenskej známkovej tvorby
Autor: Vojtech Jankovič (na základe agentúrnych správ)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 02. 06. 2011 07:52

Informácia o výsledkoch súťaže Grands Prix de l’Art Philatelique o najkrajšiu rytú známku EÚ za rok 2010.


Poštová známka "400. výročie konania Žilinskej synody" získala 1. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie "Grands Prix de l'Art Philatelique". O víťazstve slovenskej známky (hárčeka) spomedzi 138 zúčastnených rozhodla odborná porota 30. apríla 2011 v Bruseli. Cena bude slávnostne odovzdaná zástupcom Slovenskej pošty, a. s. a autorom známky 24. septembra 2011 na bruselskej radnici za prítomnosti veľvyslanca SR v Belgicku, starostu Bruselu a najvyšších predstaviteľov filatelistických, kultúrnych a spoločenských kruhov v Belgicku.

Výsledky súťaže "Grands Prix de l'Art Philatelique" o najkrajšiu rytú známku Európskej únie za rok 2010:

  1. SLOVENSKO: "400. výročie konania Žilinskej synody" (rytec: Martin Činovský)
  2. ŠPANIELSKO: "Francisco Ayala"
  3. TALIANSKO: "Leonardo Sciascia" (rytec: Rita Morena)

SLOVENSKO - 400. výročie konania Žilinskej synody   ŠPANIELSKO - Francisco Ayala
 
TALIANSKO - Leonardo Sciascia
 

O poštovej známke "400. výročie konania Žilinskej synody" sa hneď po jej vydaní začalo hovoriť vo filatelistickej obci v superlatívoch, napríklad bola označovaná za najkrajšiu známku desaťročia alebo najkrajšiu slovenskú známku vydanú po roku 1993. Koncom roka 2010 bola ocenená dvoma cenami ministra Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a získala aj ocenenie generálnej riaditeľky SP Krištáľovú známku za najkrajšiu známku roka. Paradoxne známka nezískala prvenstvo v ankete ZSF o najkrajšiu známku roka 2010.

Známka vyšla v hárčekovej úprave v náklade 60 000 kusov. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je Dušan Kállay a autorom excelentnej oceľorytiny známky a hárčeka Martin Činovský. Viac infomácií o známke 400. výročie konania Žilinskej synody.

Žilinská synoda sa konala v dňoch 28. – 30. marca 1610 v Žiline a zohrala mimoriadny význam v histórii Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Išlo o prvú hornouhorskú synodu evanjelikov, ktorá vošla do dejín ako zakladajúca synoda evanjelickej cirkvi na Slovensku a znamenala prvé inštitucionalizované uznanie slovenskosti istého územia vo vtedajšom Uhorsku.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa Žilinská synoda konala pod záštitou uhorského palatína grófa Juraja Thurzu z Betlanoviec, stúpenca reformácie augsburského smeru, aj dizajn poštovej známky je prispôsobený týmto historickým reáliám. Na hárčeku je umelecky stvárnený hlavný obraz z tzv. Thurzovho oltára, ktorý si dal palatín vyhotoviť do kaplnky svojho hradu na Orave. Oltár bol neskôr prenesený do evanjelického kostola v Necpaloch, kde sa nachádza dodnes.

Dominantou samotnej známky je hexagram (latinsky sexagram) zložený z dvoch proti sebe stojacich trojuholníkov - šalamúnova pečať, využívaná v okultizme, v judaizme, v hinduizme, v islame a v mnohých iných smeroch vrátane niektorých vetiev kresťanstva (mormoni, rastafariáni). Toto sigilum symbolizuje rovnovážny, harmonický vzťah dvoch protipólov.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov