Issue plan of Slovak postage stamps for 2022

The issue plan of Slovak postage stamps for 2022. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

15. 04. 2022

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Extraordinary success of the Slovak stamp production

Extraordinary success of the Slovak stamp production
Author: Vojtech Jankovič (na základe agentúrnych správ)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 02. 06. 2011 07:52

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information about the results of the Grands Prix de l’Art Philatelique competition for the most beautiful engraved postage stamp of EU in 2010.


Poštová známka "400. výročie konania Žilinskej synody" získala 1. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie "Grands Prix de l'Art Philatelique". O víťazstve slovenskej známky (hárčeka) spomedzi 138 zúčastnených rozhodla odborná porota 30. apríla 2011 v Bruseli. Cena bude slávnostne odovzdaná zástupcom Slovenskej pošty, a. s. a autorom známky 24. septembra 2011 na bruselskej radnici za prítomnosti veľvyslanca SR v Belgicku, starostu Bruselu a najvyšších predstaviteľov filatelistických, kultúrnych a spoločenských kruhov v Belgicku.

Výsledky súťaže "Grands Prix de l'Art Philatelique" o najkrajšiu rytú známku Európskej únie za rok 2010:

  1. SLOVENSKO: "400. výročie konania Žilinskej synody" (rytec: Martin Činovský)
  2. ŠPANIELSKO: "Francisco Ayala"
  3. TALIANSKO: "Leonardo Sciascia" (rytec: Rita Morena)

SLOVENSKO - 400. výročie konania Žilinskej synody   ŠPANIELSKO - Francisco Ayala
 
TALIANSKO - Leonardo Sciascia
 

O poštovej známke "400. výročie konania Žilinskej synody" sa hneď po jej vydaní začalo hovoriť vo filatelistickej obci v superlatívoch, napríklad bola označovaná za najkrajšiu známku desaťročia alebo najkrajšiu slovenskú známku vydanú po roku 1993. Koncom roka 2010 bola ocenená dvoma cenami ministra Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a získala aj ocenenie generálnej riaditeľky SP Krištáľovú známku za najkrajšiu známku roka. Paradoxne známka nezískala prvenstvo v ankete ZSF o najkrajšiu známku roka 2010.

Známka vyšla v hárčekovej úprave v náklade 60 000 kusov. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je Dušan Kállay a autorom excelentnej oceľorytiny známky a hárčeka Martin Činovský. Viac infomácií o známke 400. výročie konania Žilinskej synody.

Žilinská synoda sa konala v dňoch 28. – 30. marca 1610 v Žiline a zohrala mimoriadny význam v histórii Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Išlo o prvú hornouhorskú synodu evanjelikov, ktorá vošla do dejín ako zakladajúca synoda evanjelickej cirkvi na Slovensku a znamenala prvé inštitucionalizované uznanie slovenskosti istého územia vo vtedajšom Uhorsku.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa Žilinská synoda konala pod záštitou uhorského palatína grófa Juraja Thurzu z Betlanoviec, stúpenca reformácie augsburského smeru, aj dizajn poštovej známky je prispôsobený týmto historickým reáliám. Na hárčeku je umelecky stvárnený hlavný obraz z tzv. Thurzovho oltára, ktorý si dal palatín vyhotoviť do kaplnky svojho hradu na Orave. Oltár bol neskôr prenesený do evanjelického kostola v Necpaloch, kde sa nachádza dodnes.

Dominantou samotnej známky je hexagram (latinsky sexagram) zložený z dvoch proti sebe stojacich trojuholníkov - šalamúnova pečať, využívaná v okultizme, v judaizme, v hinduizme, v islame a v mnohých iných smeroch vrátane niektorých vetiev kresťanstva (mormoni, rastafariáni). Toto sigilum symbolizuje rovnovážny, harmonický vzťah dvoch protipólov.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists