Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Filatelistická knižná literatúra:
Miloslav Marčan: KATALOG OKRESNÍCH RAZÍTEK POŠTOVNÍCH ÚRADŮ NA SLOVENSKU A PODKARPATSKÉ RUSI (po roku 1918)

Miloslav Marčan: KATALOG OKRESNÍCH RAZÍTEK POŠTOVNÍCH ÚRADŮ NA SLOVENSKU A PODKARPATSKÉ RUSI (po roku 1918)
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 04. 11. 2022 23:52
Aktualizované: 13. 02. 2023 09:52

Predstavenie podrobne spracovaného Katalógu okresných pečiatok poštových úradov na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine, ktorého autorom je poštový historik Miloslav Marčan.


KATALOG OKRESNÍCH RAZÍTEK

POŠTOVNÍCH ÚRADŮ

NA SLOVENSKU

A

PODKARPATSKÉ RUSI

(po roce 1918)


CATALOG OF DISTRICT STAMPS OF POSTAL AUTHORITIES

IN SLOVAKIA AND CARPATHIAN RUTHENIA

(AFTER 1918)


Miloslav Marčan: Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatcké Rusi
Miloslav Marčan: Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatcké Rusi


Názov (český): KATALOG OKRESNÍCH RAZÍTEK POŠTOVNÍCH ÚRADŮ NA SLOVENSKU A PODKARPATSKÉ RUSI (po roce 1918)

Názov (anglický): CATALOG OF DISTRICT STAMPS OF POSTAL AUTHORITIES IN SLOVAKIA AND CARPATHIAN RUTHENIA (AFTER 1918)

Autor: Ing. Miloslav Marčan

Obálka: Ing. Vladimír Malovík

Vydavateľ: vlastný náklad autra

1. vydanie

Rok vydania: 2022

Rozsah: 92 strán

Formát: 210×295 mm

Väzba: mäkká

Tlač: plnofarebná, ofsetová

ISBN 978-80-11-01486-5

Predajná cena: 590,- Kč resp. 29,00 €


_________ . _________


Zoznámenie s pracovnými verziami a finálna verzia Katalógu


Súbežne s prípravami na Európsku výstavu poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022 som dostal informáciu o vydaní špecializovanej katalógovej publikácie Miloslava Marčana - Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi (ďalej "Katalóg"). Vzhľadom na to, že sa okresným pečiatkam venujem okrajovo nejaké obdobie, veľmi ma to potešilo, lebo som doteraz nebol schopný získať súhrnné informácie o ich typológii a používaní práve na území Slovenska.

Študijnú prácu Miloslava Marčana som mal možnosť vidieť a čiastočne aj posúdiť ako porotca na Národnej výstave poštových známok LIBEREC 2019 a Národnej filatelistickej výstave jednorámových exponátov NITRA 2021. Už vtedy ma publikácia zaujala, no stále som mal pocit, že ide len o akúsi "pracovnú" verziu v ručnej väzbe. O to viac som bol potešený, keď som sa dozvedel, že Katalóg vychádza dopracovaný v kvalitnom farebnom prevedení v mäkkej väzbe, dokonca v čiastočne dvojjazyčnej verzii - kompletná česká + čiastočne anglická s prekladom najdôležitejších častí. Práve preklad do anglického jazyka urobil z tejto publikácie výbornú príručku nielen lokálneho ale minimálne celoeurópskeho využitia.


Dve základné časti Katalógu


Základom každej dobrej knižnej publikácie odborného zamerania je logická štruktúra a systematické zaradenie všetkých informačných blokov na pokrytie všetkých dôležitých oblastí, ktoré s prácou súvisia. Myslím, že s touto úlohou sa autor veľmi dobre popasoval. Pred nosnú základnú katalógovú časť zaradil historicko-politické súvislosti v časti Územní uspořádaní na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Relevantné informácie a dôležité dejinné súvislosti sú uvedené veľmi prehľadne a vyčerpávajúco s využitým obdivuhodne širokého rozsahu citovaných zdrojov. A to až tak, že by sa mohla červenať nejedna historická publikácia venovaná tomuto obdobiu. Na druhej strane, z pohľadu lepšej prehľadnosti, je škoda, že autor nepoužil pre lepšiu orientáciu a prehľad o hlavných častiach desatinné číslovanie kapitol a podkapitol (postačovalo by dvojúrovňové číslovanie s jasným zvýraznením najdôležitejších celkov).

Miloslav Marčan: Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi


Prehľadnému spracovaniu prispieva niekoľko farebných mapiek a rozumné formátovanie informačných tabuliek.

Miloslav Marčan: Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi


V druhej časti uvedeniu samotného katalógu predchádza vysvetlenie dôležitých pojmov, popis systému číslovania okresných pečiatok v Uhorskom názvosloví (dokonca s výslovnosťou maďarských názvov) a charakteristika a typové označenie (+ varianty jednotlivých typov) uhorských okresných pečiatok, z ktorých katalóg vychádza. Celá typológia je doplnená kvalitnými ilustračnými príkladmi zodpovedajúcich okresných pečiatok. Za veľmi užitočné považujem zaradenie pojednania o návrhu oceňovania okresných pečiatok, ktoré z pera skúseného dlhoročného zberateľa pôsobí rozumne, i keď - ako je zákonité - ide o značne subjektívny pohľad, ktorý nemožno brať absolútne. Najmä, ak si uvedomíme, že problematika okresných pečiatok je ešte veľmi málo prebádaná.

Miloslav Marčan: Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi


Samotný katalóg okresných pečiatok je uvedený vo forme prehľadných tabuliek rozdelených na samostatné zoznamy, pričom všetky tabuľky sú zoradené podľa pôvodných uhorských názvov poštových úradov, na ktorých sa okresné pečiatky používali:

» Katalog okresních razítek poštovních úradů na Slovensku (s číslovaním podľa Monografie č. 15 a Monografie č. 16 II),

» Poštovní úřady připadlé v letech 1919 - 1920 Maďarsko (s číslovaním podľa Monografie č. 16 II, Monografia č. 15 ich neuvádza),

» Poštovní úřady připadlé v r. 1920 Polsku (s číslovaním podľa Monografie č. 15 a Monografie č. 16 II),

» Katalog okresních razítek poštovních úradů na Podkarpateské Rusi (s číslovaním podľa Monografie č. 16 II, Monografia č. 15 ich neuvádza),

» Poštovní úřady na Podkarpatské Rusi připadlé v r. 1921 Rumunsku (s číslovaním podľa Monografie č. 16 II, Monografia č. 15 ich neuvádza).

Miloslav Marčan: Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi


Veľmi cenné sú autorove podrobné poznámky pri jednotlivých okresných pečiatkach často s referenciou na Monografie československých známok (najmä číslo 15 a 16 II) a, ak je to potrebné, aj s návrhom na doplnenie, resp. korekciu tam uvedených údajov. Okrem upresnenia, autor doplnil veľké množstvo v dostupnej literatúre doteraz nepublikovaných okresných pečiatok. Takýto vyčerpávajúci spôsob popisu poskytuje skutočne veľmi detailné informácie a dobrú orientáciu ako pre začínajúceho tak i pre skúseného zberateľa.


Ocenenia Katalógu


Ako som uviedol vyššie, autor sa s predchádzajúcimi "pracovnými" verziami Katalógu zúčastnil na minimálne dvoch súťažných výstavách, na ktorých získali veľmi pekné ocenenie: Národná filatelistická výstava LIBEREC 2019 - veľká strieborná za 73 bodov a Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 - zlatá medaila za 90 bodov. So súčasnou "ostrou" verziou sa zúčastnil na medzinárodnej Európskej výstave poštových známok a Salóne polárnej filatelie LIBEREC 2021 - veľká strieborná za 78 bodov.

Myslím, že na ďalších výstavách môže Katalóg ašpirovať na ešte vyššie ocenenia. A vďaka anglickej verzii aj na medzinárodných. Autor si to za svoju mravčiu prácu a prehľadné logické členenie a vhodné typografické a spracovanie isto zaslúži.


Porovnanie Katalógu a autorovho exponátu


Zaujímavá konfrontácia s Katalógom sa chystá na blížiacej sa Národnej filatelistickej výstave s medzinárodnou účasťou BRATISLAVAFILA 2023, na ktorú Ing. Miloslav Marčan prihlásil svoj jednorámový poštovo-historický exponát Okresní razítka poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi po r. 1918. Už teraz sa môžeme tešiť na ukážku toho najzaujímavejšieho a som presvedčený, že aj najvzácnejšieho, čo sa dlhoročnému zberateľovi podarilo z tejto zberateľskej oblasti získať.


Zhrnutie


Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi Ing. Miloslava Marčana vrelo odporúčam (minimálne) každému zberateľovi, ktorý sa zaujíma o stále ešte neprebádanú poštovú históriu Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny po roku 1918. A maximálne? Každému, koho zaujíma história Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny v "necenzurovanej" podobe. V podobe akú nám pomáhajú priniesť len autentické dobové poštovo-historické dokumenty.

_________ . _________


Dostupnosť a možnosť objednania


V prípade záujmu, je Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatcké Rusi dostupný v Česku priamo u autora Miloslava Marčana: marcan.miloslav@gmail.com alebo na Slovensku u Michala Ziku: zika.michal@gmail.com.

_________ . _________


Komentáre a názory ku knihe Miloslav Marčan: Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatcké Rusi:


... Ak Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi máte, prosím, napíšte nám svoje postrehy a názory filanotes@gmail.com. Isto zaujmú aj ostatných záujemcov a zberateľov.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov