Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Príležitostná pečiatka:
Mestská filatelistická výstava KOŠICE 2014 - Deň mesta Košice

Mestská filatelistická výstava KOŠICE 2014 - Deň mesta Košice
Deň používania: 06. 05. 2014
Koniec platnosti: 06. 05. 2014
 
Pošta: KOŠICE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia Mestskej filatelistickej výstavy KOŠICE 2014 a Dňa mesta Košice.


Textový motív: MESTSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA / DEŇ MESTA KOŠICE

Obrazový motív: Silueta mesta Košice.

Výtvarný návrh pečiatky: Vilam Gaál

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov