Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

06. 10. 2021

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Medzinárodný zberateľský veľtrh Bratislavské zberateľské dni 2011 (Detská kresba)

Medzinárodný zberateľský veľtrh Bratislavské zberateľské dni 2011 (Detská kresba)
Deň vydania: 03. 06. 2011
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm + k 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Detská kresba - kvetinový motív k Medzinárodnému zberateľskému veľtrhu Bratislavské zberateľské dni 2011.


Textový motív: BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI / 3. - 4. jún 2010 (nesprávny rok 2010, správne: 2011)


Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Medzinárodný zberateľský veľtrh Bratislavské zberateľské dni 2011 (Detská kresba) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Detská kresba k účasti POFISu na Medzinárodnom zberateľskom veľtrhu Bratislavské zberateľské dni 2011 je klasifikovaný ako polooficálny - objednávka a grafický návrh: POFIS.

Upozornenie: Na UTL je uvedený nesprávny rok 2010!

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov