Jesenná zberateľská burza v Malackách

Pozvanie na jesennú zberateľskú burzu všetkých zberateľských odborov v Malackách

25. 09. 2021

Celinová pohľadnica:
Medzinárodný filmový festival ART FILM FEST

Medzinárodný filmový festival ART FILM FEST
Deň vydania: 19. 06. 2015
 
Náklad: 20000

Celinová pohľadnica s originálnou natlačenou známkou a fotografiou na obrazovej strane k filmovému festivalu Art Film Fest.


Textový motív: Adresná strana - natlačená známka: nie je; Obrazová strana: artfilmfest / INTERNATIONAL FILM FESTIVAL / TRENČIANSKE TEPLICE / TRENČÍN / MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL / Súťaž hraných filmov / www.artfilmfest.sk / Foto Ctibor Bachratý

Obrazový motív: Natlačená známka: Trenčiansky hrad, filmový pás; Obrazová strana: Filmová fotografia (herec Marián Labuda vo filme Vesničko má středisková).

Obrazová strana:

Celinová pohľadnica Medzinárodný filmový festival ART FILM FEST


Tematický popis a súvislosti:

Predstaviť filmy, ktoré rezonujú vo svete, priniesť na Slovensko snímky ovenčené cenami z prestížnych filmových festivalov, ponúknuť priestor milovníkom kvalitného filmu, uvítať osobnosti zo strieborného plátna aj profesionálov spoza kamery či zviditeľniť slovenskú kinematografiu. To sú len niektoré z cieľov Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia roka s čoraz vyšším kreditom aj v zahraničí. Pravidelne v júni sa v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne stretávajú tisíce divákov z celého Slovenska ako aj desiatky domácich a zahraničných filmových profesionálov.

Festival si za viac ako 20 rokov vybudoval hustú sieť medzinárodných kontaktov a dokázal, že vie na festival priviesť zaujímavé osobnosti svetovej kinematografie. Art Film Fest pravidelne víta na svojej pôde významné osobnosti svetovej kinematografie - hviezdy, ktoré zažiarili na striebornom plátne aj také, ktoré spoza kamery vytvorili majstrovské diela.

Art Film Fest sa chce profilovať ako najvýznamnejšia a divácky najnavštevovanejšia prehliadka u nás. Ponúka priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, ale aj významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade taktiež bilančne rozsiahlu prehliadku snímok slovenského audiovizuálneho umenia.

Dominantou festivalu je Medzinárodná súťaž hraných filmov. Môžu sa jej zúčastniť tvorcovia, ktorí v profesionálnych podmienkach vytvorili svoj prvý, druhý alebo tretí celovečerný hraný film. Hodnotenie filmov má v rukách porota zložená z medzinárodných odborníkov. Najlepší celovečerný hraný film v hlavnej súťažnej kategórii si odnesie prestížnu cenu Modrý anjel. V sekcii sa každoročne premietajú snímky z celej Európy, Ameriky, aj Ázie. Mnoho tvorcov sa osobne Art Film Festu zúčastňuje, aby mohli s divákmi komunikovať nielen prostredníctvom svojho filmového diela, ale aj osobne pred plátnom. Vo svojej kategórii budú súťažiť aj tvorcovia krátkych filmov do 30 minút. Nesúťažné prehliadky prezentujú diela etablovaných umelcov, významné filmy národných kinematografií, kultové snímky, ktoré sa zapísali do histórie kinematografie či tematicky zamerané filmové projekty.

Okrem filmových projekcií Art Film Fest každoročne chystá pre svojich návštevníkov aj možnosť zúčastniť sa filmových seminárov a prednášok, zažiť živé hudobné vystúpenia či navštíviť výstavy. Festival je doplnený tlačovými konferenciami, spoločenskými podujatiami, kde sa stretávajú odborníci, novinári, producenti, distribútori, aj ľudia z iných oblastí audiovizuálneho priemyslu.

Výzvou pre organizátorov je dostať slovenských divákov späť do kín a vychovať novú generáciu filmových obdivovateľov.


Autor (zdroj) popisu: Art Film Fest


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov