Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny – hadiarovi krátkoprstému (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Zberateľské burzy:
Medzinárodné filatelistické a numizmatické stretnutie v Budapešti (Maďarsko)

Medzinárodné filatelistické a numizmatické stretnutie v Budapešti (Maďarsko)
Miesto: MABÉOSZ Hall, 65 Vörösmarty Út., Budapešť (Maďarsko)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 25. 08. 2012

16. medzinárodné stretnutie filatelistov a numizmatikov v Budapešti (Maďarsko).


Čas konania: 8:30 - 14:00

Zberateľské oblasti: poštové známky, staré mince, pohľadnice, medaily, odznaky, emblémy a bankovky.

Organizátori:
          The National Federation of Hungarian Philatelists (MABÉOSZ)
          The Hungarian Numismatic Collectors Society (MEE)

Vstupné: Voľné (pre nečlenov: 1000 HUF / osoba)

Informácie a objednávka stolov:

Numizmatika (MÉE):
      Adresa: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 2.
      Telefón: 36/1/322-0173
      Fax: 36/1/352-8047
      Email: info@eremgyujtok.hu

Poštové známky a pohľadnice (MABÉOSZ):
      Adresa: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
      Telefón: 36/1/332-8359
      Fax: 36/1/269-0620
      Email: mabeosz@invitel.hu
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk a www.mabeosz.hu


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov