Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Zberateľské burzy:
Medzinárodná výmenná burza v Innsbrucku (Rakúsko)

Medzinárodná výmenná burza v Innsbrucku (Rakúsko)
Miesto: Kolpinghaus, Viktor-Franz-Hess-Straße 7, Innsbruck (Rakúsko)
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 15. 03. 2020

Pozvanie na medzinárodnú výmennú burzu špecializovanú na filateliu, poštovú históriu a pohľadnice v Innsbrucku (Rakúsko).


Čas konania: 8:30 - 13:30

Zberateľské oblasti: poštové známky, celiny, celistvosti, pohľadnice a iné.

Organizátor: Philatelistenklub Merkur Innsbruck

Informácie a objednávka stolov:
      Kontaktná osoba: Thomas Angerer
      Tel.: +43 664 5815358
      Email: info@phk-merkur-innsbruck.at


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov