Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
Medzinárodná vedecká konferencia Ekológia a veterinárska medicína

Medzinárodná vedecká konferencia Ekológia a veterinárska medicína
Deň používania: 22. 09. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania medzinárodnej vedeckej konferencie Ekológia a veterinárska medicína v Košiciach.
Príležitostná ručná pečiatka
Medzinárodná vedecká konferencia Ekológia a veterinárska medicína


Deň používania: 22. 9. 2011
Pošta: Košice 1
Farba: čierna
Autor: Viliam Gaál
Textový motív: Medzinárodná vedecká konferencia 22.-23.9.2011 / EKOLÓGIA / A VETERINÁRSKA / MEDICÍNA
Obrazový motív: Logo konferencie.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov