Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 18. 2. 2020)

18. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Medzinárodná vedecká konferencia Ekológia a veterinárska medicína

Deň používania: 22. 09. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania medzinárodnej vedeckej konferencie Ekológia a veterinárska medicína v Košiciach.
Príležitostná ručná pečiatka
Medzinárodná vedecká konferencia Ekológia a veterinárska medicína


Deň používania: 22. 9. 2011
Pošta: Košice 1
Farba: čierna
Autor: Viliam Gaál
Textový motív: Medzinárodná vedecká konferencia 22.-23.9.2011 / EKOLÓGIA / A VETERINÁRSKA / MEDICÍNA
Obrazový motív: Logo konferencie.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov