Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením detailu z maľby Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450).

18. 10. 2021

Filatelistické aukcie:
Medzinárodná písomná a on-line filatelistická aukcia ALBUM (Michal Zika)

Medzinárodná písomná a on-line filatelistická aukcia ALBUM (Michal Zika)
Miesto: internet, INTERNET - Bratislava (Slovensko)
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 01. 06. 2020 - 14. 06. 2020

Pozvanie na medzinárodnú písomnú a on-line filatelistickú aukciu ALBUM (Michal Zika) s on-line licitovaním cez LiveBid.cz


ALBUM (Michal Zika)
 

Organizátor aukcie: ALBUM s.r.o, Michal Zika, Sečovská 8, 821 02 Bratislava

Aukcia bude prebiehať od 1. 6. 2020, odkedy bude možná registrácia, prezeranie položiek na webe: www.livebid.cz, vkladanie dražobných limitov (po plnej registrácii!) a zasielanie limitov e-mailom alebo poštou.

Prehliadka položiek je možná od 1. 6. do 12. 6. 2020 počas otváracích hodín v predajni ALBUM, Jégého 10A, Bratislava. Vzhľadom k aktuálnym hygienickým opatreniam Vás žiadame, aby ste sa na prezeranie položiek vopred objednali (telefonicky, mailom).

Aukcie je možné zúčastniť sa nasledovnými spôsobmi:

1. Priebežným vkladaním príkazov do systému Livebid, a to do 14. 6. 2020, 12:00 hod. SEČ

2. Dražením naživo (on-line) v priebehu aukcie, ktorá začne 14. 6. 2018 (nedeľa) o 16:00 hod. SEČ

Obidva spôsoby sú možné až PO PLNEJ REGISTRÁCII!!!

3. Tradičným písomným príkazom poštou alebo osobne na adresu predajne Album (doručiť najneskôr do 17:00 hod. v piatok, 12. 6. 2020), alebo e-mailom na adresu albumik@albumik.sk najneskôr do 18:00 hod. v sobotu 13. 6. 2020

Preberanie položiek je možné v predajni ALBUM od 16. 6. 2018, po dohovore (podľa možnosti cestovania s ohľadom na situáciu) aj v niektorej z predajní v Prahe alebo Brne, ostatným dražiteľom budú položky zasielané poštou.

Dopredaj nevydražených položiek bude prebiehať v týždni 16. 6. – 19. 6. 2020

K aukcii nie je vydaný klasický tlačený katalóg!


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov