Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
Medzinárodná lekárska konferencia - Vojtech Alexander

Medzinárodná lekárska konferencia - Vojtech Alexander
Deň používania: 04. 02. 2016
 
Pošta: KEŽMAROK 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Kežmarku pri príležitosti konania Medzinárodnej lekárskej konferencie a 100. výročia úmrtia profesora Vojtech Alexandra.


Textový motív: MEDZINÁRODNÁ LEKÁRSKA KONFERENCIA / 1857 / DR. VOJTECH ALEXANDER / 1916

Obrazový motív: Portrét lekára Vojtecha Alexandra.

Výtvarný návrh pečiatky: Mgr. art. Jozef Česla

Tematický popis a súvislosti:

Prof. MUDr. Vojtech Alexander, krstený Vojtech Ignác Alexander, (* 31. máj 1857, Kežmarok – † 15. január 1916, Budapešť) bol slovenský lekár a fyzik. Narodil sa v Kežmarku do rodiny Ignáca Alexandra a Matildy, rodenej Beck. Stredoškolské vzdelanie získal v rodisku, potom študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity v Budapešti. Po ukončení štúdia v roku 1881 pôsobil na Anatomickom ústave v Budapešti ako asistent, neskôr sa vracia do rodiska ako praktický lekár. Bol dlhoročným tajomníkom Spolku lekárov a lekárnikov na Spiši a redaktorom jeho ročenky.

Po prvej správe o lúčoch X odcestoval do Würzburgu, kde sa stretol s W. C. Röntgenom, aby sa podrobne zoznámil s jeho vynálezom. Špecializoval sa na röntgenológiu a už v roku 1896 prvý v Uhorsku robil röntgenologické pokusy. Jeho prvá snímka bola zhotovená už v roku 1898. Jeho prístroj je uložený v Múzeu v Kežmarku. V roku 1897 po zakúpení nového aparátu robí stereoskopické snímky. Vypracoval metodiku tzv. plastického snímkovania a založil plastickú röntgenológiu, v čom mu patrí priekopnícke svetové uznanie. Zhotovil sériu snímok embryonálneho vývinu človeka a podrobne rozobral vývoj pľúcnej tuberkulózy.

Informácie o svojich výskumoch podal na zasadnutiach Spolku uhorských lekárov v Budapešti, kde prednášal o osifikácii kostí, čo dokumentoval svojimi snímkami. V roku 1905 sa zúčastnil na prvom zjazde röntgenológov, kde bol poverený predsedaním a jeho štúdie o röntgenologickej problematike boli publikované v nemeckých i anglických odborných časopisoch.

V roku 1907 bol menovaný vedúcim novozriadeného röntgenologického laboratória na klinike v Budapešti, kde sa v roku 1909 habilitoval z odboru röntgenológie. V roku 1914 bol menovaný za mimoriadneho profesora. O svojom výskume publikoval 59 vedeckých prác.

Vojtech Alexandre zomrel 15. januára 1916 v Budapešti, pochovaný je v Kežmarku.


Autor (zdroj) popisu: Wikipédia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov