Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

19. 07. 2024

Výstavy a exponáty:
Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈ TE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov

Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈ TE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
Autor: Ľubomír Floch
Publikované: 01. 10. 2014 23:05
Aktualizované: 28. 02. 2015 15:05

Živá reportáž s množstvom fotografií z medzinárodnej filatelistickej výstavy SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 v Paríži, ktorá priniesla významný úspech slovenských exponátov.


Mal som česť zastupovať Zväz slovenských filatelistov na Medzinárodnej filatelistickej výstave Salon Planète Timbres 2014 v Paríži (14. 6. – 22. 6. 2014). Je to jubilejný, desiaty raz, čo som pôsobil vo funkcii národného komisára zväzu na európskej alebo svetovej filatelistickej výstave. V prípravnej fáze výstavy som publikoval v Spravodajcovi ZSF a na zväzovej webovej stránke /1/ informáciu o príprave výstavy a výzvu pre kvalifikovaných vystavovateľov, aby sa uchádzali o účasť na výstave. Organizačný výbor vybral z piatich ponúknutých slovenských exponátov štyri, po jednom do každej súťažnej triedy. Počas výstavy som spolupracoval s organizačným výborom a jury. Po skončení výstavy vyšla stručná publikácia o výsledkoch výstavy v zväzovom časopise /2/ a dve publikácie v regionálnych časopisoch Revue Piešťany a Galantské noviny /3, 4/. Táto reportáž rozširuje doteraz publikované informácie o ďalšie podrobnosti, obrazovú dokumentáciu i o filatelistickú produkciu francúzskej pošty. Ponúka komplexný pohľad na túto jedinečnú európsku filatelistickú výstavu.


Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 1. Stretnutie s V. Kopeckým, komisárom SČF.


Príchod na Paríža bol poznačený štrajkom zamestnancov francúzskej vlakovej dopravy a parížskych taxikárov. Bola to nečakaná prekážka i výzva pre organizačný výbor, ktorý je povinný podľa FIP predpisov zabezpečiť bezpečný príchod národných komisárov a ich exponátov na výstavisko. Tak ako som očakával, na letisku Charles de Gaulle ma čakal člen OV a veľmi ma potešilo, že som tam stretol Václava Kopeckého, národného komisára SČF (obr. 1). Nepotrebovali sme absolvovať colnú kontrolu, veď sme prišli z EU štátov. Neuvedomoval som si fakt, čo znamená štrajk taxikárov, kým som sa nezistil, že za volantom nášho auta sedí člen organizačného výboru a v ďalšom aute „šéfuje“ môj priateľ Bernad Jimenez, viceprezident FFAP (obr. 2). Dozvedel som sa, že nebolo možné objednať zmluvné taxíky a členovia OV sa museli stať taxikármi. Klobúk dole pre ich prístup k riešeniu tohto problému. Mal som dobrý pocit, že patrím do štátu Európskej únie a nemusel som zdieľať osud ruského a bieloruského komisára, ktorí odbavovali exponáty prostredníctvom ATA karnetu a pre „maličkú chybičku“ v odlišnom chápaní colných predpisov strávili na colnici najmenej dve hodiny. Stal som sa ale nechceným svedkom tejto udalosti, lebo sme boli závislí od odvozu tým istým autom. Prijal som zdržanie s porozumením, lebo som si spomenul na čas, keď som bol v podobnej situácii na slovensko-rakúskej colnici pred našim vstupom do EU. A nakoniec som zo zdržania profitoval, zoznámil som sa s prezidentom FFAP C. Désarménienom (obr. 3), ktorý „slúžil“ v inom aute.


Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 2. Stretnutie s B. Jimenezom, organizačným mozgom výstavy.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 3. Neformálne stretnutie s C. Désarménien, predsedom organizačného výboru a prezidentom FFAP.


Medzinárodná filatelistická výstava s názvom „SALÓN PLANÉTY ZNÁMOK 2014“ (Salon Planète Timbres 2014) sa uskutočnila v Parc Floral de Paris (Parížska botanická záhrada) pod patronátom Francoise Hollanda, prezidenta francúzskej republiky. Čestnými prezidentmi organizačného výboru bol Philippe Wahl, generálny riaditeľ francúzskej pošty a Claude Désarménien, prezident FFAP. Počas výstavy (21. 6. 2014) sa uskutočnil 87. Kongres Francúzskeho filatelistického zväzu (FFAP – Fédération Francaise des Associations Philatéliques, www.ffap.net). Zväz má asi 30 tisíc členov združených v 610 kluboch v 21 regiónoch Francúzska. Štrajk ovplyvnil aj otvorenie výstavy. Podujatie tohto rangu si zaslúžilo omnoho väčšiu návštevu francúzskej verejnosti na jeho zahájení. Boli tam len tí, čo tam museli byť a skalní nadšenci filatelie. (obr. 4, 5).


Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 4. Vedúci predstavitelia organizácií poriadajúcich výstavu: G. Livchitz, riaditeľ Phil@poste, N. Routier, zástupca riaditeľa francúzskej pošty, P. Wahl, gen. riaditeľ francúzskej pošty, J. C. Roussel, gen. tajomník FFAP a C. Désarménien, prezident FFAP (zľava doprava).Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 5. Traja, z mnohých službu konajúcich filatelistov.


Na medzinárodnej výstave (994 výstavných plôch) sa súťažilo v štyroch tematických triedach (tematická, poštová história, aerofilatelia a voľná trieda). Spoločne s touto výstavou sa uskutočnila aj výstava 1. stupňa nazvaná „Majstrovstvá Francúzska vo filatelii“ (450 výstavných plôch) , teda spolu to bolo 1434 plôch. Táto reportáž sa zaoberá medzinárodnou časťou výstavy. Súťažilo 179 exponátov, ktoré hodnotilo devätnásť FEPA akreditovaných porotcov pod predsedníctvom B. Jimeneza z Francúzska (obr. 6). V porote nepracoval žiadny porotca zo ZSF. Prípravy výstavy sa zúčastnilo a službu počas výstavy malo 33 národných komisárov ( 30 mužov a 3 ženy) (obr. 7). Podrobné informácie o výstave sú publikované vo výstavnom katalógu a palmares /5/.


Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 6. Členovia hodnotiacej poroty (jury).Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 7. Pozdrav národných komisárov.


Porota intenzívne pracovala už i v deň pred zahájením výstavy. Prvý deň bolo pri rámoch vidieť len jury a komisárov, pretože pre štrajk bola v tomto dni účasť návštevníkov minimálna (obr. 8). Slovenské exponáty neboli preverované komisiou znalcov. Najviac bol pri rámoch žiadaný národný komisár Albánska. Slúžil porote, lebo pozornosť porotcov a expertov pútali poštovo–historické exponáty Albánska ( obr. 9, 10).


Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 8. Pred zahájením výstavy majú prístup na výstavisko len členovia jury a komisári.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 9. Člen jury vyberá sporný list pre expertné posúdenie.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 10. Oznam o vybratí listu pre expertízu.


Organizačný výbor (OV) pripravil pre národných komisárov veľmi dobré pracovné podmienky. Pracovný režim (obr. 11), prevzatie a odovzdávanie exponátov, služba pre komisiu expertov boli zostavené optimálne, umožňovali aj kultúrne poznávanie Paríža. Ubytovanie bolo v Hoteli Novotel **** v štvrti Bercy. Každodenná doprava z hotela na výstavisko a späť sa uskutočňovala metrom (obr. 12). Na chodbách metra sme sa stretávali na reklamných plagátoch so všetkými podobami Marianny, i tej kubistickej (obr. 13). Z konečnej zastávky metra vo Vincennes sa na výstavisko cestovalo charakteristickým elektrickým vláčikom dotvárajúcim koloryt botanickej záhrady( obr. 14). Vincennes je okrajová parížska štvrť a pôvodne ležala mimo mesta. V druhej polovici XIX storočia tam cisár Napoleón II zriadil vojenské cvičisko. Po jeho zrušení tam mesto Paríž vybudovalo botanickú záhradu a výstavné pavilóny. I predchádzajúce filatelistické výstavy tohto druhu sa konali tam. Pre sprevádzajúce osoby bola osobitne zorganizovaná návšteva priestorov Parížskej opery, pre svoju nádhernú výzdobu nazývaná aj Malý Louvre (obr. 15). Pre jury, komisárov a sprevádzajúce osoby zorganizoval OV vyhliadkovú prehliadku Paríža loďou (obr. 16) spojenou s recepciou. Po vypätom pracovnom dni to bola príležitosť stretnúť starých priateľov a spoznať významných európskych filatelistov (obr. 17, 18). Celodenný poznávací zájazd do Múzea Claude Moneta, maliara svetového významu a jeho domu so záhradou v Giverny, kde žil a tvoril, bol po skončení práce poroty odmenou pre celý kolektív zabezpečujúci chod výstavy. V spoločenskej miestnosti múzea boli porotcom, národným komisárom a členom organizačného výboru odovzdané výstavné medaily ako výraz ocenenia ich práce. Na jeho prehliadku jeho domu plného klenotov impresionistického umenia bolo treba čakať v dlhom rade, na prehliadku bol vyhradený limitovaný čas (obr. 19). Prechádzka po jeho rozsiahlych záhradách ladených podľa rôznych architektonických štýlov patrila tiež k príjemným zážitkom (obr. 20).


Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 11. Pracovné zasadanie národných komisárov.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 12. B. Jimenez: Páni, toto je cestovný lístok. Dostali ste ich 22. Cestovanie metrom je veľmi jednoduché.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 13. Pohľad do útrob metra na reklamu výstavy.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 14. Elektrický vláčik, najpomalšia časť dopravy na výstavisko.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 15. Vstupenka do Parížskej opery.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 16. Pohľad na našu výletnú loď z brehu.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 17. Družná debata na palube lode. Všadeprítomný J. Jimenez s komisármi Bieloruska, Bulharska, Srbska.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 18. Recepcia na lodi. Christopher King, prezident prestížnej The Royal Philatelic Society London (vľavo dole).Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 19. Pohľad na dom C. Moneta.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 20. Pohľad na jednu zo záhrad C. Moneta v japonskom štýle.


Počas výstavy usporiadala Rada FIP pre organizačný výbor, porotu a národných komisárov recepciu, ktorú som chápal (a nielen ja) ako dobre cielenú predvolebnú kampaň pred 73. Kongresom FIP v Seoule /6/. Prezident FIP Tay Peng Hian na nej oboznámil o trendoch a smerovaní aktivít FIP. Zdôraznil podporu FIP rozvíjaniu súťažnej „voľnej triedy“ (open class), o ktorej sa má diskutovať na Kongrese FIP v Seoule. Cieľom je kodifikovanie filatelistických kritérií a podmienok pre etablovanie „modernej filatelie“ do života svetovej filatelistickej pospolitosti. Podrobnosti budú publikované vo FIP časopise FLASH.

Palmares – vyhodnotenie výsledkov sa uskutočnilo 21. júna v Kongresovom centre v Parc Floral. Všetci vystavovatelia získali jednotnú medailu z bieleho kovu (obr. 21). Stupeň ohodnotenia je rozlíšený na diplome. O úrovni výstavy vypovedá fakt, že zo 179 exponátov získalo deväť veľké zlaté medaily a 36 exponátov medaily zlaté. Všetci s napätím očakávali kto získa Veľkú cenu výstavy. Čisto mužská porota pridelila v tajnom hlasovaní Veľkú cenu výstavy (Grand Prix) exponátu dáme, pani Michele Chauvet (Francúzsko) za exponát „Hermes – prvá emisia Grécka (1861-1862)“ (obr. 22).


Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 21. Výstavná medaila zobrazuje pohľad na parížsky monument „Institut de France“.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 22. Pani M. Chauvet, laureátka Veľkej ceny Salone Panete Timbres 2014 prijíma gratuláciu od F. Aranaza, viceprezidenta FIP.


Zoznam a umiestnenie slovenských exponátov:

  • Vojtech Jankovič: Môj život ako život bicykla (tematická trieda), 93b., zlatá medaila.
  • Ladislav Fekete: Letecká pošta Rakúsko – Uhorska v 1.svetovej vojne (trieda aerofilatelie), 90b., zlatá medaila.
  • Ladislav Fekete: Lodná pošta Rakúsko - Uhorska v 1.svetovej vojne ( trieda poštovej histórie), 78b., veľká strieborná medaila.
  • Alexander Urminský: Mlyny (otvorená trieda), 73b., strieborná medaila.

Exponát A. Urminského obhajoval veľkú striebornú medailu z predchádzajúcej FIP výstavy vo Washingtone z roku 2006. Dva exponáty L. Feketeho sa po prvý raz zúčastnili FEPA výstavy s podporu FIP a zlatá medaila v triede aerofilatelie je príjemným prekvapením (obr. 23). Exponát V. Jankoviča obhájil zlatú medailu z predchádzajúcich FEPA a FIP výstav a získal tiež vecnú cenu za tvorivé spracovanie titulnej témy exponátu (obr. 24). Rád konštatujem, že slovenské exponáty získali v silnej medzinárodnej konkurencii významné ocenenia. Zisk dvoch zlatých medailí z celkového počtu 36 je vynikajúci výsledok. Je to už po druhý raz, čo slovenskí vystavovatelia získali dve zlaté medaily na jednej výstave FIP/FEPA úrovne.


Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 23. Diplom na zlatú medailu L. Feketeho.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 24. Diplom na zlatú medailu V. Jankoviča.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 24a. Diplom na striebornú medailu A. Urminského.


Kým zahájenie výstavy bola skôr občiansko-spoločenská udalosť, Palmares bolo najmä spoločensko-filatelistickou akciou. Bolo to slávnostné vyvrcholenie výstavy, ktorú každý vnímal ako príležitosť stráviť príjemný večer po dobre vykonanej deväťdňovej činnosti. Slávnostnú atmosféru umocňovalo vystúpenia komorného husľového telesa, slávnostné oblečenie, vyberané menu, prajnosť a radosť z dosiahnutých výsledkov. Bola to príležitosť osviežiť staré kontakty a nadviazať nové. Palmares sa zúčastnili i dvaja slovenskí vystavovatelia A. Urminský a L. Fekete (obr. 25 - 28a). Nápojový lístok (súčasť jedálneho lístka) v podobe pamätného listu sa môže v budúcnosti stať cennou položkou exponátu otvorenej triedy (obr. 29).


Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 25. Pohľad do auditória Palmares. 21 kruhových stolov po jedenástich miestach.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 26. Palmares, stôl č. 1. G. Livchitz, riad. Phil@poste, s manželkou, B. Jimenez, predseda poroty, Tay Peng Hian, prezident FIP.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 27. Palmares, stôl č.13. Slovenský komisár Ľ. Floch s manželkou a poľský komisár R. Prange s manželkou.Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 28. Slovenské spoločenstvo na Palmares: A. Urminský, Ľ. Floch, L. Fekete (zľava doprava).Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 28a. Slovenské spoločenstvo na Palmares s predsedom FEPA R. Morenom (foto A. Urminský).Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 28b. Úspešný vystavovateľ Alex Urminský pred svojim exponátom (foto A. Urminský).Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov   Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 28c. Úspešný vystavovateľ Alex Urminský si užil aj krásy Paríža (foto A. Urminský).Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 29. Nápojový lístok z menu na palmares.


Francúzska pošta sa dôkladne pripravila na výstavu. Pošta každý deň prezentovala nové vydania emisií výplatných a príležitostných známok (timbre), automatových známok (vignette), hárčekov (bloc), upravených tlačových listov, známkových zošitkov (carnet), pamätných listov , carte maxima (maxi souvenir), odtlačkov z rytiny (gravure). Osobitne si pripomenula 150. výročie založenia Červeného kríža, 100. výročie začiatku I. Svetovej vojny a 89. Kongres Zväzu francúzskych filatelistov ( FFAP), ku ktorému bola vydaná známka s kupónom a automatová známka. Niekoľko emisií vydala aj francúzska časť Andorry. Získal som od predstaviteľa francúzskej pošty pracovný materiál, ktorý mal k dispozícii každý poštový úradník (8 mužov a 3 ženy) pri poštovej priehradke. Kto má chuť môže si ju celú pozrieť, je v prílohe (obr. 30). Obrazovú prílohu známkovej produkcie francúzskej pošty nie je potrebné komentovať. Základné údaje sú v zrozumiteľnej francúzštine, čísla sú rovnaké ako v slovenčine. Každý čitateľ môže venovať prílohe svoj čas, ak chce získať tie zaujímavé poznatky, ktoré som získal ja. Nechcem robiť propagáciu výrobkov francúzskej pošty, na môj vkus bola veľmi široká. Nákup celej produkcie bol finančne náročný, ale nikto si nemusel kúpiť všetko. Materiál však nepochybne pomôže slovenským zberateľom francúzskych známok orientovať sa vo filatelistickej dokumentácii k výstave. Účelom zverejnenia prílohy je ukázať na rôznorodosť ponuky, z ktorej si mohol vybrať každý návštevník „to svoje makové“. Kombinácia známkovej produkcie s výstavnými pečiatkami (16 ks) umožňovala doslova sa „vyšantiť“ pri tvorbe celistvostí. A tých jedenásť poštových úradníkov malo stále čo robiť, s výnimkou prvého dňa, keď pre štrajk bolo výstavisko poloprázdne. Prvý deň som nevyužil a dlhý rad pred priehradkou cez nasledujúce dni ma odradil od odoslania poštovej zásielky. Po prvý raz nemám v zbierke celistvosť odoslanú z výstavy.


Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 30. Titulný list informačného materiálu pre poštárov.
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov


Osobitnou kapitolou boli vydania pre Salón filatelie bol pod názvom „Klenoty filatelie“ (Tresors de le philatélie), ktoré nemali výplatnú hodnotu (timbres sans valeur affichee). Súbor štyroch UTL (po 5 známok) za 120 €, novotlač (hĺbkotlačová dvojfarebná tlač (taile-douce) tlačového listu „Céres 1849“ s chybotlačou (s dvojitým tête-bêche usporiadním známok) za 20€ (obr. 31). Mimochodom, podľa neoficiálnej informácie, takmer celý náklad bol vypredaný na výstave. Jeho originál patrí ku klenotom francúzskej filatelie. Jeden tête-bêche pár bol nedávno predaný na aukcii firmy PINK (Londýn) za 156 tisíc Euro.


Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 31.Novotlač chybotlače tlačového listu „Céres 1849".


Tlačiareň francúzskej pošty modifikovala priamo na výstave hárček „Veľké hodiny francúzskej histórie“ prítlačou zlatej fólie (6,20 €) (obr. 32). Návštevníci mohli pozorovať prácu rytca a tlač na tlačiarenskom stroji Heidelberg, ktorý vyrábal pre návštevníkov suveníry.


Medzinárodná filatelistická výstava SALON PLANÈTE TIMBRES 2014 - významný úspech slovenských exponátov
 
Obr. 32. Hárček „Veľké hodiny francúzskej histórie“ so zlatou tlačou.


Osobitnú pozornosť venovala francúzska pošta a FFAP detským návštevníkom. Približne tretina plochy výstaviska bola rezervovaná detským návštevníkom. Organizované výpravy školskej mládeže mali dopredu vyhradené miesto stretnutia, dospelých animátorov, moderátorov a organizátorov činnosti. Každé dieťa odišlo z výstavy s papierovou taškou naplnenou suvenírmi.

Ak sa pozrieme na výstavu marketingovými očami, zoberieme na pomoc kalkulačku, vynásobíme nominálnu hodnotu známok (timbre tarif) nákladom (tirage) vydania, zistíme úctyhodnú € hodnotu vypovedajúce o potenciálnej finančnej efektívnosti výstavy. A to i v prípade, že by sa predala len polovičná produkcia. Celková návšteva výstavy bola odhadnutá na 120 tisíc návštevníkov, z toho 28 tisíc detí.


Viem si predstaviť, že i na Slovensko príde niekedy v budúcnosti 33 národných komisárov a usporiadame FEPA výstavu akou boli PARIS 2014, WIPA 2008 alebo PRAGA 2008. Od našej poslednej „SLOVENSKO 2002“ uplynulo 12 rokov. Moje želanie je to možno spomienkový optimizmus generálneho komisára, ale niekto musí snívať, aby sa sen mohol stať skutočnosťou. Cítim potrebu vyzvať všetkých, ktorí pociťujú potrebu takejto výstavy na Slovensku, aby začali o tom diskutovať. Na uskutočnenie výstavy nestačí, aby o nej snívalo pár filatelistov. Nestačí, že vedia zohnať výborné a cenné exponáty. Musia mať rámy, na ktoré ich vystavia a financie, aby ich mohli vystaviť. Čo vy nato, čitatelia tejto reportáže?


Literatúra

/1/ Floch, Ľ.: Medzinárodná filatelistická výstava „Salon Planete Timbre 2014. Spravodajca ZSF 2013(3), 13, www.slovenskafilatelia.sk 11. 10. 2013.

/2/ Floch, Ľ.: Spravodajca ZSF 2014(2), s. 26.

/3/ Floch, Ľ.: Striebro z Paríža do Piešťan. Revue Piešťany 2014 s. 23 (slov./angl./nem.).

/4/ Fekete, L.: Zlatá medaila na výstave „Salon Planete Timbres– Paris 2014. Galantské noviny 2014, júl-august, s. 9. (slov./maď.).

/5/ www.salondutimbre.fr


Poďakovanie

Ďakujem Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za sponzorskú podporu slovenskej účasti na výstave a národnému komisárovi Slovinska V. Ferantovi za poskytnuté fotografie (obr. 33).


 
Obr. 33. Čitateľov reportáže srdečne pozdravuje autor fotografií s manželkou.--------------------------------------------------------------


Post scriptum

Milí kolegovia a priatelia filatelisti

Rozhodol som sa, že pre svoje potešenie si dám vyrobiť upravený tlačový list (UTL) k Medzinárodnej filatelistickej výstave „Salon Planète Timbres 2014“uskutočnenej v júni t.r. v Paríži, na ktorej som bol národným komisárom ZSF. Vzťahuje sa na významný úspech slovenských vystavovateľov na tejto výstave a možno ho budete chcieť mať ako suvenír. Ak máte záujem, môžem dať vyrobiť niekoľko exemplárov aj pre vás. O predchádzajúci UTL Philanippon 2011 bol značný záujem, a preto ponúkam možnosť subskripcie tohto tematicky rovnako zameraného UTL všetkým záujemcom (obr. 34).

Na UTL je vyrozprávaný príbeh účasti exponátov členov zväzu na výstave. Horný okraj obsahuje oficiálny názov výstavy, na kupóne známky (Pofis 453/2009) je logo výstavy obsahujúce heslo / slogan výstavy (AUX TIMBRES CITOYENS ! – Občania, hor sa k známkam) a dátum konania. Konala sa vo výstavnom areáli parížskej Botanickej záhrady vo Vincennes (Parc Floral de Vincennes). Vzadu na obrázku je štylizovaný obraz pavilónu, v ktorom sa uskutočnilo Palmares výstavy. Výstavný plagát predstavujúci všetkých organizátorov a sponzorov, zobrazuje aj jednu z troch nových podôb Marianny, symbolu Francúzska. Vystavovatelia získali jednotnú výstavnú medailu, ktorej vyobrazenie je i na francúzskej známke vydanej na počesť 87. Kongresu Zväzu francúzskych filatelistov konaného počas výstavy. Mená vystavovateľov, členov ZSF, a dosiahnuté výsledky sú popísané na ľavom okraji UTL.


Personalizovaný upravený tlačový list MEDZINÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA PLANÉTA ZNÁMOK PARÍŽ 2014

Personalizovaný upravený tlačový list MEDZINÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA PLANÉTA ZNÁMOK PARÍŽ 2014
 
Obr. 34. UTL k Medzinárodnej filatelistickej výstave “Salon Planète Timbre 2014“ - finálny realizovaný návrh (hore) a povodný nerealizovaný návrh (dole).


Pri náklade viac ako 100 exemplárov bude UTL tlačený ofsetovou technikou s ochranným prvkom proti falšovaniu a bude číslovaný. Táto technika tlače umožňuje vytvorenie farebne pôsobivého výrobku s veľmi dobrým rozlíšením detailov. Pokiaľ by bol náklad menší ako 100 ks, bude tlačený laserovou tlačiarňou bez týchto znakov a bez textov na hornom a ľavom okraju UTL. Od výšky nákladu sa bude odvíjať i jeho konečná cena. Predpokladaná cena je 10 € (nadobúdacie náklady) za jeden UTL, plus poštovné poplatky 1,10€ resp. 1,30 € (R list 2tr. resp.1. triedy) za zaslanie. Známka s kupónom s výplatnou hodnou T2 50 bude neobmedzene použiteľná v poštovom styku.

Objednávky zasielajte poštou, telefonicky 02/39999201, mobil 0907 675 644, alebo elektronicky na E adresu: lubo.floch@gmail.com. Termín na zaslanie objednávok je do 10. októbra 2014, včítane. Za záväznú objednávku bude považovaná objednávka až po jej zaplatení. Všetci objednávatelia dostanú včas inkasné dáta.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov