Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Rozhovory a spoločenská kronika:
Martin Činovský: Rytec známok sa nesmie zmýliť

Martin Činovský: Rytec známok sa nesmie zmýliť
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 19. 09. 2009 16:09

Krátky rozhovor s autorom výtvarných návrhov a rytcom slovenských poštových známok akad. mal. Martinom Činovským.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov