Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov
Malá škola filokartie (9): Blahoprajné pohľadnice

Malá škola filokartie (9): Blahoprajné pohľadnice

Malá škola filokartie (9): Blahoprajné pohľadnice

Malá škola filokartie (9): Blahoprajné pohľadnice


Malá škola filokartie (9): Blahoprajné pohľadnice
  9. pokračovanie seriálu článkov o zbieraní pohľadníc s názvom Malá škola filokartie od Alexandra Urminského - Blahoprajné pohľadnice.
   
  Autor: Alexander Urminský
Publikované: 27. 12. 2012 16:25
 7. Blahoprajné pohľadnice


Blahoprajné alebo gratulačné pohľadnice boli v úvodných častiach definované ako najrozšírenejšia podskupina žánrových pohľadníc. Môžeme povedať, že v súčasnosti sú tieto pohľadnice najpoužívanejšie a slúžia k prejaveniu určitého vzťahu pisateľa k adresátovi. Používajú sa pri všeobecne akceptovaných príležitostiach ale aj pri osobných individuálnych. Ku všeobecne akceptovaným príležitostiam patria u nás a v prevažnej časti Európy náboženské sviatky a príchod nového roka.


Malá škola filokartie - Blahoprajné pohľadnice
 
Nesignovaný vianočný pozdrav - Zimná krajina s mlynom, okolo r. 1940.


Vianočné pohľadnice zobrazujú symboly týchto sviatkov v širokom diapazóne. Od narodenia Božieho syna (Jezuliatka), príchod Troch kráľov, tichú zimnú krajinu, často v noci po symbole pokoja, vianočného stromčeka, rodinnej idyly a hojnosti – vianočné darčeky a veľa ďalších námetov.


Malá škola filokartie - Blahoprajné pohľadnice
 
Vianoční koledníci na pohľadnici podľa knihy K. Ondreičku.


Niektorí autori datujú vznik vianočných pohľadníc do roku 1709, kedy Talian Nicolo Mellini z Perugie poslal kartičky s básničkami svojim príbuzným.Verím, že ak by sa pátralo aj v iných krajinách, tiež by sa takéto pohľadnice objavili. Napríklad viacerí slovenskí maliari v 2. polovici 19. storočia kreslili malé obrázky k Vianociam pre svoje deti a príbuzných. My však vychádzame zo všeobecne prijímaného faktu, že predchádzajúce pohľadnice dali vzniknúť poštovému lístku, aby ten ako otvorená poštová zásielka umožnil ich masívny rozvoj.

Vianočné pohľadnice sú pravdepodobne najčastejšie vydávaným námetom pohľadníc. Venovali sa im azda všetci vydavatelia a výrobcovia. Zaujali aj viacerých umelcov. Z území Slovenska a Česka možno spomenúť J. Hálu, K. Ondrejičku, K. Plichu, M. F. Kvěchovú, J. Ladu, J. Trnku a iných.


Malá škola filokartie - Blahoprajné pohľadnice
 
Vydal B. Kočí. M. F. Kvěchová: Našim detem, 1920.


Pohľadnice zobrazujú rad výjavov z Vianočnej legendy pretavenej do zvykov a používania týchto sviatkov v rôznych regiónoch. Súčasťou tejto legendy je aj príchod Troch kráľov, aby vzdali poklonu novorodenému v Betleheme.

Obdobie reálneho socializmu sa prezentovalo odťažitými formami zobrazovania cirkevných sviatkov, čo sa prejavilo aj v námetoch pohľadníc v 50. a 60. rokoch, čomu neskôr venujem jednu kapitolu.

Téme Vianoc bola venovaná aj 9 kusová séria celinových pohľadníc CPHU 8 z roku 1951 s obrazmi J. Hálu a M. Trnovskej a 16 kusová CPH 40 z roku 1950 s obrazmi Ľ. Fullu, J. Ilečka, Š. Cpina, F. Hložníka a J. Makovického.

K obdobiu Vianoc sa viažu aj pohľadnice sv. Mikuláša, na ktorých je vyobrazený aj anjel a neodmysliteľný čert.

U kresťanov západnej liturgie sa Vianoce a Nový rok začali stále častejšie spájať s novým rokom na spoločnej pohľadnici. K dovtedajším symbolom pribudli ďalšie; hodiny odbíjajúce polnoc, kominári ako symbol šťastia (tepla), podkovy, muchotrávky, prasiatka, rohy hojnosti a iné, aby dodávali nádej a optimizmus do ďalšieho roka.


Malá škola filokartie - Blahoprajné pohľadnice
 
Novoročná pohľadnica zo Švédska: Symboly Nového roka, 1948.


Podľa záujmu na zberateľskom trhu a na výstavách pohľadníc možno konštatovať, že z témy Vianoc a nového roka sa zbierajú predovšetkým jasličky a betlehemy. Ďalej traja králi, kominári a čerti a mimoriadny záujem je o prasiatka.Používajú sa asi všetky tlačové techniky počínajúc litografiou a končiac fotografiou. Súčasné vianočné a novoročné pohľadnice sú tlačené ofsetom, ktorého tlačové dosky nazývajú litografiou. Na novoročných sa už skoro bez výnimky objavuje PF (z franc. Pour Félicité).


Malá škola filokartie - Blahoprajné pohľadnice
 
Novoročný pozdrav s kominárikom a prasiatkom z prelomu 19. a 20. storočia, odoslaný v roku 1907 (svetlotlač).Malá škola filokartie - Zbieranie pohľadníc v minulosti
 


Druhou veľkou a obľúbenou skupinou sú veľkonočné pohľadnice. Do tejto skupiny možno zahrnúť obdobie od fašiangov, popolec, hlavné veľkonočné dni, Veľký piatok a Vzkriesenie. Vyvrcholením je pondelok so šibačkou a oblievačkou, ako relikty s predkresťanského obdobia. Ešte pred 20 rokmi sa často Veľká noc prezentovala ako sviatky jari. Napriek tomu, že mýtus Veľkej noci, ako najväčších sviatkov kresťanského sveta, je hlboko tragický, východisko z neho, zmŕtvychvstanie predznačuje nový život, novú úrodu. Preto je väčšina veľkonočných pohľadníc ladená radostne, optimisticky. Len tie, ktoré obsahujú sakrálne námety sú ladené vážne až tragicky. Z nich sú najčastejšie s námetom poslednej večere alebo s baránkom, ktorý personifikuje obetovaného Krista. Oba námety sú vyhľadávané. Prvý aj preto, že predlohou bývajú obrazy významných domácich a svetových maliarov.

Ťažšie je vyberať z námetov radostných motívov veľkonočných pohľadníc, ktorých sa ponúka veľmi veľa. Najčastejšie sa predsa len objavujú puky jahnade či iné jarné kvety, a nový život symbolizujú vajíčka, najčastejšie vymaľované na kraslice, zajačikovia, kuriatka a pod.

Veľkonočné pohľadnice boli vydávané často v sériách a na ich tvorbe sa často podieľali známi výtvarníci, napr. Hložník, Cpin, Hála, J. Úprka, Kvěchová a veľa iných.


Malá škola filokartie - Blahoprajné pohľadnice
 
Tvar Bratislava, V. Hložník: Slovenská Veľká noc, nepoužitá.


Vyvrcholením radosti z Veľkej noci je pondelok. Niekde sa nazýval „polievací“, inde zase „šibačkoví“, podľa toho aké zvyky v regióne či v obci dominovali. Kde sa zvyky udržali doposiaľ, uplatňujú sa obe formy „odháňania nemoci“ od dievok a žien.


Malá škola filokartie - Blahoprajné pohľadnice
 
Veľkonočná pohľadnica zo Švédska, zo série, nesignovaná, 1949.


V Československu boli vydané celinové pohľadnice tiež k Veľkej noci. Ide o emisiu CPH 44 z r. 1951, ktorá pozostáva s 33 kusov pohľadníc s vytlačenou známkou. Autorsky sa na nej zúčastňujú Hála, Salay, Kajlich, Massani, Struhár, Cpin, Belan a V. a F. Hložníkovci. Séria je hľadaná a pomerne vysoko cenená, či už poštovo použitá alebo svieža. Viaceré pohľadnice z tejto série boli vydané aj bez vytlačenej známky.

Zberatelia veľkonočných pohľadníc sa zameriavajú skôr na zbieranie podľa autorov, prípadne na kompletné série pohľadníc, čo je odlišné od zbierania pohľadníc Vianoc. Ďalšou zaujímavosťou je, že „vychytenejšie“ sú série z 50. a 60. rokov ako pohľadnice medzivojnové. Novšie veľkonočné pohľadnice sa nachádzajú tiež v zbierkach slovenských ľudových krojov na fotopohľadniciach.


Malá škola filokartie - Blahoprajné pohľadnice
 
Veľkonočná pohľadnica zo Švédska, zo série, nesignovaná, 1949.Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________Poslať komentár

Autor: Alexander Urminský

Publikované: 27. 12. 2012 16:25
 
Malá škola filokartie (9): Blahoprajné pohľadnice
Malá škola filokartie (9): Blahoprajné pohľadnice
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Naša kultúra produkuje šéfov typu "prikáž a skontroluj". Nová generácia však potrebuje iný typ šéfa. Potrebuje lídrov, ktorí im pomôžu vyniknúť a využiť v práci ich potenciál.

(David Rock)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.