Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Pohľadnice:
Malá škola filokartie (4): Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc II.

Malá škola filokartie (4): Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc II.
Autor: Alexander Urminský
Publikované: 26. 08. 2012 01:35

4. pokračovanie seriálu článkov o zbieraní pohľadníc s názvom Malá škola filokartie od Alexandra Urminského - Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc II.


Blížil sa koniec 19. storočia. Ľudstvo prežívalo rôzne traumy. Proroctvá pripomínali možný koniec sveta. S nádejami aj obavami ľudia očakávali tento historický zlom (pripomeňme si, ako to bolo pri prechode do r. 2000!). Nikdy predtým sa prelomu storočí nevenovala väčšia pozornosť. Bolo treba sa o pocity podeliť so širšou rodinou, priateľmi a známymi. Popriať nádej do budúceho storočia. Veď pred tým okrúhlym dátumom (1900) sa Silvester a Nový rok oslavoval len pobožnosťou v kostole a iba zriedka tanečnou zábavou. V tomto čase znova pohľadnice sprostredkovali najviac medziľudských kontaktov (spomeňme si, že mobilní operátori na Slovensku po prvýkrát skolabovali na prelome rokov 1999/2000). Pohľadnice boli najdostupnejšie a najlacnejšie a bol to najmasovejší komunikačný prejav vtedy žijúcej populácie. Na obrazovej strane pohľadníc sa v tom čase už namiesto miestopisných námetov objavujú obrazy iné. Idylické zákutia, zátišia, kvety, symboly šťastia (podkovy, trojlístky), hojnosti (prasiatka, rohy hojnosti), rôzne náboženské a žartovné motívy. Plejáda námetov vytvorila nový druh pohľadníc, ktoré neskôr boli pomenované ako žánrové.
Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Vianočná pohľadnica po roku 1900 s idylickou krajinou a veterným mlynom.


Nové storočie sa prehuplo bez vážnejších problémov, ľudia boli nadšení a žiadalo sa im ďalej komunikovať s inými ľuďmi. Spolu prežívané šťastie sa násobí, poučujú nás psychológovia. A vydavatelia pohľadníc to dokonale využili už vtedy. Najvhodnejšími príležitosťami sa stali meniny, narodeniny, sviatky Vianoc a Veľkej noci. Vyskytovali sa aj pohľadnice k sv. Mikulášovi, sv. Lucii a k niektorým frekventovaným menám (Anna, Jozef). A klbko sa rozmotávalo ďalej. Pribudli svadby, krstiny, osobné a obecné jubileá, výročia, výstavy, plesy, strelecké preteky a bohvie čo ešte. Pohľadnice sa hnali dravo dopredu. Na úkor listového písomného styku. Spoločnosť sa vďaka rozumnej politike pošty otvorila. Zrýchľujúca doba to aj vyžadovala. (Nám tie časy teraz pripadajú ako neskutočná idylka). Tlačiarne chŕlili milióny pohľadníc a milióny známok.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Novoročná pohľadnica k roku 1902. Na adresovej strane nápis v desiatich jazykoch,DA, nesign.


Na tomto mieste si pripomeňme niekoľko ďalších definícií:
Miestopisná pohľadnica (zemepisná, geografická), zobrazuje určité pomenované reálie urbanizovaných sídiel a ich okolia, prípadne aj neurbanizovanú prírodnú scenériu.
Žánrová pohľadnica zobrazuje vec, skupinu vecí, obraz, ľudskú činnosť, faunu, flóru alebo iné objekty, ktoré navodzujú určitú atmosféru, činnosť alebo udalosť.

Blahoprajné alebo gratulačné pohľadnice sú najrozšírenejšou podskupinou žánrových pohľadníc.
Tematická pohľadnica je charakterizovaná určitým konkrétnym prvkom, ktorý ju zaraďuje do skupiny pohľadníc. Napomáha tiež triediť pohľadnice zaraďovať ich do zbierky.

Litografické závody nestačili a do popredia sa dostala svetlotlač. Tlačiarov, vydavateľov a nakladateľov pribúdalo ako húb po daždi. Pohľadnice skrátka znamenali veľký biznis a dávali prácu tisíckam ľudí.Na svoje si prišli fotografi, maliari, rytci, grafici, tlačiari i výrobní robotníci v papierenskej a polygrafickej výrobe. Svetlotlačová technika sa rozvinula koncom 90. rokov a pretože bola jednoduchšia a lacnejšia ako litografie, postupne sa stala najpoužívanejšou. Bola však ešte doba dlhých adries, a preto na mnohých pohľadniciach tlačených touto technikou je vynechaný priestor na písomné správy adresátovi na obrazovej strane pohľadníc.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Kluž, kasíno na hlavnej ulici. Jednofarebná svetlotlač, použitie v r. 1901, edit. miestny obchodník.


V snahe zaujať kupujúcich hľadali výrobcovia rôzne techniky prizdobovania, rôzne zaujímavosti a zvláštnosti. Konkurencia pritvrdila, bolo treba ponúknuť niečo novšie. A tak sa zrodila pohľadnica „za mesačného svitu“, nemecký Mondscheinmanier alebo tiež Nachtmondblick. Boli to denné zábery, na ktorých sa pri reprodukcii zatmavila obloha okrem mesačného kotúčika, ktorý bol primaľovaný na vhodné miesto. Takéto pohľadnice má aj niekoľko slovenských miest a objavili sa aj na žánrových pohľadniciach.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Viedeň, Hofburg. Pohľadnica striebrená s mesačným svitom, pred rokom 1905, nesign.


Svetlotlačové pohľadnice boli spočiatku jednofarebné, ale na prelome storočí už prevládajú kolorované tlače. V tomto období sa k nám rozšírilo zo západnej Európy ďalšie ozvláštňovanie, montáž osôb do obrazu pohľadnice, ktoré sa nad mestom vznášajú na dáždniku. Na Slovensku poznáme takú pohľadnicu z Piešťan (totožná osoba pod dáždnikom je na pohľadnici Olomouca).

Montovaná pohľadnica je taká, keď sa jej obraz poskladá z viacerých obrazov, ktoré sa prelínajú, resp. keď sa do základného obrazu vložia (vmontujú) iné obrazy. Pre tento spôsob tvorby pohľadníc sa používa aj výraz koláž.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Vznášajúca osoba na kolorovanej svetlotlačovej pohľadnice Piešťan, použitá v r. 1904. Edit. F. Lazar, Viedeň.


Kníhtlačová technika je známa stáročia, už z čias jej zakladateľa J. Guttenberga. Využívala sa na tlač písma formou sadzby jednotlivých litier. Až používanie zinkografických štočkov otvorilo cestu kníhtlače do výroby pohľadníc. Predtým na ozdoby a ornamenty do kníh používali ručne ryté doštičky, napr. aj z dreva. Chemická výroba štočkov umožnila aj malým kníhkupcom začať tlač pohľadníc pre svoje mestečko a okolité obce. Kvalitou sa kníhtlačové pohľadnice nevyrovnali svetlotlačovým, sú neostré, rozmazanejšie, obrysy objektov niekedy splývajú. Často sa používal aj menej kvalitný, nehladený papier. Opotrebovaním štočkov sa pohľadnice stávali „prašivé“, nedotlačené. Nemožno to však generalizovať na všetkých kníhtlačiarov, lebo hlavne veľké tlačiarne z prestížnych dôvodov sa snažili dosiahnuť špičkovú kvalitu. Kolorovaním pohľadníc dosiahli takmer kvalitu litografií.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Cez prázdniny, prof. V. Bukovac. Kníhtlačová pohľadnica, jednofarebná, sign. J.K.P..Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Vandrovní cigáni, Piešťany, použitá r.1907. Kolorovaná kníhtlačová pohľadnica, edit. L. Bernas.

Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov