90. výročie založenia spoločnosti Chemosvit

Príležitostná poštová známka venovaná 90. výročie založenia spoločnosti Chemosvit v roku 1934 vo Svite.

24. 05. 2024

Pohľadnice:
Malá škola filokartie (25): Pohľadnice ako súčasť prezentácie osoby, rodiny alebo udalosti

Malá škola filokartie (25): Pohľadnice ako súčasť prezentácie osoby, rodiny alebo udalosti
Autor: Alexander Urminský
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 30. 04. 2015 01:00
Aktualizované: 19. 03. 2020 01:00

25. pokračovanie seriálu článkov o zbieraní pohľadníc s ázvom Malá škola filokartie od Alexandra Urminského - Úvod.


Pred časom, tuším v roku 2001, som v časopise ZBERATEĽ publikoval článok s názvom Coffee Table Books* (pozri tiež poznámku redaktora). Ide v ňom o albumy s historickými pohľadnicami, nenásilne doplnené o aktuálne osobné, rodinné či firemné alebo klubové fotografie, ktoré prepájajú väzby oboch skupín obrazov (pohľadníc a fotiek). Takto majú vypovedať o tom, čo chce ten čo ich jednoducho nechá na Coffee Table, alebo predloží návštevníkovi k prehliadke, ak sa musí od neho vzdialiť. Takto nebudovali zbierky pohľadníc iba Angličania, ktorí im dali meno, ale aj ďalší zámožnejší a vzdelanejší ľudia, vrátane našich predkov**. Po polstoročnej prestávke sa zberatelia pohľadníc, grupujúci sa zo všetkých spoločenských vrstiev a profesijného zamerania, tiež začali zaujímať o to aký cieľ má ich snaženie (píšem o zberateľoch, nie obchodníkoch) a akú dať zbierke finálnu podobu. Kým Coffee Table Books boli viac návratom do minulosti, cieľom mojej úvahy je viac sa zamerať na budúcnosť. Naša spoločnosť sa za dve desaťročia výrazne diferencovala a ľudia majú snahu prezentovať svoju individualitu, alebo príslušnosť do rodiny, spolku, firmy či klubu oveľa výraznejšie. Veľa rodín skúma svoj pôvod, pátra po predkoch, po pôvode mena, vytvára si rodostrom (rodokmeň). Spolky a kluby spracovávajú svoju históriu, vydávajú o tom menšie či väčšie publikácie, pamätnice, monografie a pod. Spolková činnosť sa enormne rozrástla, pričom počet členov v tých klasických spolkoch poklesol. Robia to aj firmy ktoré sa udržali či transformovali, alebo sa ako nové etablovali.

Možnosti získavania rôznych textových a obrazových dokumentov sú v súčasnosti neporovnateľne väčšie. Väčšina populácie má fotoaparát či aspoň mobil s fotokamerou, počítač vybavený skenerom a tlačiarňou. Je veľmi široká ponuka materiálov na adjustáciu dokladov a ich ukladania, viazania a prezentovania. Pri všetkých tých súčasných možnostiach vytvárania si vlastných textových a obrazových dokumentov do, nazvem to Coffee Table Books 2. generácie, som presvedčený, že pohľadnice nájdu v nich svoje uplatnenie, ba veľmi často budú aj nenahraditeľné z hľadiska ich autentičnosti, výpovednej hodnote nielen o dobe, ale aj o osobe tej čo ju napísala i tej ktorej bola adresovaná.

Aby som tento dlhý úvod trochu razantnejšie ukončil, použijem príklad: Súčasná fotografia školy ktorú ste pred 40 či 50 rokmi navštevovali, či internátu v ktorom ste bývali, nemôže nahradiť dobovú pohľadnicu písanú rodičom či frajerke. Na takejto pohľadnici umiestnenej tak, že vidno obe jej strany je váš autentický rukopis, autentická správa, dátum, adresa a poštová známka s pečiatkou. Pohladiť ju je možno nielen pohľadom, ale aj rukou.

Článok je zameraný, ako vidno z jej nadpisu, na použitie pohľadníc na prezentáciu osoby, rodiny či udalosti.

» Najskôr bude prezentovaný pán Ľudovít a to od jeho školských lavíc až po zavŕšenie pracovnej kariéry.br>  Malá škola filokartie (25a): Pohľadnice ako súčasť prezentácie osoby, rodiny alebo udalosti - Osoba

» Nasledovať bude prezentácia jednej šľachtickej rodiny a ich rodinného sídla - kaštieľa v Koplotovciach.br>  Malá škola filokartie (25b): Pohľadnice ako súčasť prezentácie osoby, rodiny alebo udalosti - Šľachtická rodina

» Prezentovanou udalosťou bude I. svetová vojna a jej prejavy na území mesta Piešťany***:
 Malá škola filokartie (25c): Pohľadnice ako súčasť prezentácie osoby, rodiny alebo udalosti - Udalosť

Ak zostane čas a miesto pokúsim sa prezentovať aj nejaký spolok, možno klub filatelistov. Určite budú medzi jednotlivými pohľadnicami veľké časové prieluky, ktoré v ozajstných Coffee Table Books (CTB 2) budú vyplnené inými dokladmi a fotografiami. Preto prosím poslucháčov či čitateľov o porozumenie.

__________

* ZBERATEĽ 2001, č. 8. str. 30
** Príkladom boli zbierky pohľadníc v pozostalosti viacerých známych osobností a rodín. Známe boli zbierky pohľadníc majiteľov kaštieľa v Oponiciach (TO) a na hrade Stará Ľubovňa.
*** Pôvodne určené pre propagačné výstavy zamerané na 1. svetovú vojnu a vznik Česko-Slovenska.
Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


___ . ___

Poznámka redaktora (Vojtech Jankovič):

Na upresnenie uvádzame definíciu Coffee Table Book (voľne preložené ako Kniha konferenčných stolíkov) z portálu Wikipedia a zopár ilustračných obrázkov z internetu:

Kniha konferenčných stolíkov je nadrozmerná kniha, zvyčajne s pevnou väzbou, ktorej účelom je vystavenie na stole určenom na použitie v oblasti, v ktorej sa bavia hostia a z ktorej môže slúžiť na inšpirovanie konverzácie alebo na prekonanie času. Predmet je prevažne beletrický a obrazový (fotokniha). Na rozdiel od dlhej prózy, stránky pozostávajú hlavne z fotografií a ilustrácií, ktoré sú sprevádzané titulkami a malými blokmi textu. Keďže sú zamerané na kohokoľvek, kto by mohol knihu vziť do rúk na ľahké čítanie, analýza vo vnútri je často jednoduchšia a má menej žargónu ako iné knihy na túto tému. Z tohto dôvodu sa termín „konferenčný stolík“ môže hanlivo používať na označenie povrchového prístupu k predmetu.

Coffee Table Book - Kniha konferenčných stolíkov

Coffee Table Book - Kniha konferenčných stolíkov

Coffee Table Book - Kniha konferenčných stolíkov


V oblasti matematiky je Coffee Table Book obyčajne poznámkový blok obsahujúci množstvo matematických problémov a teorémov, ktoré vznikli pri stretnutí komunity na konkrétnom mieste alebo ktoré súvisia so spoločným vedeckým záujmom. Jedným z najslávnejších bol škótska kniha, ktorú vytvorili matematici na Ľvovskej univerzite v 30. a 40. rokoch 20. storočia.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov