Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Príležitostná pečiatka:
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2012

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2012
Deň používania: 04. 05. 2012
 

Príležitostná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2012.
Deň používania: 4. 5. 2012
Pošta: Bratislava 1
Farba: modrá
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: MAJSTROVSTVÁ SVETA V ĽADOVOM HOKEJI 2012
Obrazový motív: Hokejista s hokejkou a s prilbou s ochranných krytom pred tvárou.


Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov