Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.

10. 03. 2024

Príležitostná pečiatka:
Majstrovstvá sveta 2011 IIHF - Otvorenie - Slovensko - Slovinsko

Majstrovstvá sveta 2011 IIHF - Otvorenie - Slovensko - Slovinsko
Deň používania: 29. 04. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia MS 2011 v ľadovom hokeji v Bratislave zápasom Slovensko - Slovinsko.
Príležitostná ručná pečiatka
Majstrovstvá sveta 2011 IIHF - Otvorenie - Slovensko - Slovinsko


Deň používania: 29. 4. 2011
Pošta: Bratislava 1
Farba: modrá
Autor: Ervín Smažák

Príležitostná pečiatka Bratislava 1 sa bude dňa 29. 4. 2011 používať na troch miestach a to v autopošte na Kalinčiakovej ulici, na pošte Bratislava 1 a v predajni POFIS na Nám. slobody 27 v Bratislave (pečiatky s domicilom Bratislava 1 boli pripravené v troch kópiách s rozlišovacími číslami 1, 2 a 3) a nasledujúcich sedem dní na pošte Bratislava 1.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov