90 rokov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 90. výročia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

28. 09. 2020

Príležitostný kašet:
Maďarsko-slovenská filatelistická výstava BÉKÉSCSABA

Maďarsko-slovenská filatelistická výstava BÉKÉSCSABA
Deň používania: 04. 06. 2013
Koniec platnosti: 09. 06. 2013
 
Farba: čierna

Príležitostný kašet Slovenskej pošty používaný počas Maďarsko-slovenskej propagačnej filatelistickej výstavy v Békéscsabe (Maďarsko).


Textový motív: MAGYAR-SZLOVÁK BÉLYEG KIÁLLÍTÁS BÉKÉSCSABA

Obrazový motív: Dve kostolné veže orámované symbolickým známkovým zúbkovaním.

Domicil používateľa: SLOVENSKÁ POŠTA
Autor: Adrian Ferda


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov