Hľadám - kúpim do zbierky medzinárodné odpoveďky SLOVENSKO

Hľadám slovenské medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)

12. 02. 2021

Poštová známka:
Ľudové zvyky - Vynášanie moreny

Ľudové zvyky - Vynášanie moreny
Deň vydania: 03. 03. 1998
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 m
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2340000

Poštová známka z emisného radu Ľudové zvyky zobrazujúca zvyk vynášania moreny


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Zvyk vynášania moreny, kroje sú voľne inšpirované krojmi z oblasti Liptova. Ženský kroj na FDC je inšpirovaný krojmi a výšivkami bývalej Nitrianskej župy, mužská postava je v štylizovanom slovenskom kroji.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Katarína Ševellová-Šuteková

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Tematický popis a súvislosti:

Jarné obdobie v slovenskom ľudovom obradovom folklóre je bohaté na zvykoslovné prejavy. Najmä nedele pred Veľkou nocou - Smrtná a Kvetná nedeľa sa spájajú so symbolickým vynesením zimy z chotára. Zimu v zvykosloví predstavuje slamená figurína oblečená do ženských šiat nazývaná Morena, Marmuriena, Marjena, Kyselica alebo smrť. V minulosti mládež, niekde len dievčatá, nosili túto figurínu so spevom po dedine, aby ju nakoniec obradne hodili do vody alebo spálili. Tento obrad bol rozšírený nielen na území celého Slovenska ale u Slovanov vôbec. Je azda jediným starobylým zvykom, o ktorom možno s najväčšou pravdepodobnosťou tvrdiť, že sa zachoval ešte z dôb predkresťanských. Je pravdepodobne ohlasom ľudskej obete zime a jarným vodám.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov