Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Príležitostná pečiatka:
Ľubomír Moravčík - najlepší futbalista ČSFR za rok 1992

Ľubomír Moravčík - najlepší futbalista ČSFR za rok 1992
Deň používania: 28. 02. 1993
 
Pošta: NITRA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti vyhlásenia Ľubomír Moravčík za najlepšieho futbalistu ČSFR za rok 1992.


Textový motív: ĽUBOMÍR MORAVČÍK FUTBALISTA ČSFR ´92

Obrazový motív: Futbalová bránka so sieťou a lopty.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov