Medzinárodná filatelistická aukcia MATTHEW BENNETT INTERNATIONAL No. 359

Pozvanie na účasť v unikátnej aukcii, ktorá ponúka 1. časť fantastickej zbierky československých rarít 1918 - 1939 Eugena W. Friedricha.

29. 02. 2020

Celinová obálka bez prítlače:
Lipová ratolesť II.

Deň vydania: 02. 05. 2006
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk

Celinová obálka Lipová ratolesť II. bez prítlače.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Lipová ratolesť.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov