Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk 12. Medzinárodné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií v Bratislave
Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 rokov klubu filatelistov Ladislava Novotného - Pamätnica rokov 1985 - 2015 (recenzia)

Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 rokov klubu filatelistov Ladislava Novotného - Pamätnica rokov 1985 - 2015 (recenzia)

Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 rokov klubu filatelistov Ladislava Novotného - Pamätnica rokov 1985 - 2015 (recenzia)

Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 rokov klubu filatelistov Ladislava Novotného - Pamätnica rokov 1985 - 2015 (recenzia)


Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 rokov klubu filatelistov Ladislava Novotného - Pamätnica rokov 1985 - 2015 (recenzia)
  Krátka recenzia spomienkovej publikácie k 50. výročiu jedného z najväčších a najvýznamnejších klubov filatelistov na Slovensku.
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 21. 03. 2015 17:14
 Ľ. Floch, P. Osuský, M. Polovka: 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015
Vydal: Klub filatelistov Ladislava Novotného 51 – 09 BRATISLAVA
Tlač: Nakladateľstvo STU, Bratislava 2015
Náklad, počet strán, miesto a rok vydania: 200 výtlačkov, 1. vydanie, 56 strán, 22 obr., Bratislava 2015.
ISBN: ISBN – 978 – 80 – 971929-7-6
Predajná cena: Nepredajné.


Pamätnica 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015 vyšla ako spomienka na 50. výročie založenia jedného z najväčších a najvýznamnejších klubov filatelistov nielen v Bratislave ale aj na Slovensku.

Pamätnica na 56 stranách prináša, okrem tradičných úvodníkov zväzových funkcionárov a rôznych prehľadov členov a ich funkcionárskych, organizačných, prednáškových, publikačných a vystavovateľských počinov, galériu najvýznamnejších osobností klubu (Ladislav Novotný, Ladislav Chodák, Edgar Vysloužil, Rober Vlach a niektorí další ešte žijúci) a hlavne stručnú 50-ročnú históriu klubu vo forme spomienok dlhoročného člena a predsedu klubu Ľubomira Flocha: Mojich 91 semestrov štúdia filatelie. Celú publikáciu sviežo ukončuje osobná spomienka na Ladislava Chodáka, z pera jedného z najvýznamnejších bratislavských a slovenských filatelistov, člena klubu, Petra Osuského: Ujo Laco.


Pamätnica 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015   Pamätnica 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015


Obsah pamätnice 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015:


 • Príhovor dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
 • Príhovor predsedu Združenia klubov filatelistov hlavného mesta SR Bratislavy
 • Príhovor predsedu Klubu filatelistov L. Novotného
 • Výbor, revízna komisia a distribútori klubu v r. 2015
 • Menný zoznam členov klubu, ktorí sú členmi v r. 2015
 • Ľ. Floch: Mojich 91 semestrov štúdia filatelie
 • Ľ. Floch: Zloženie výborov, stav členskej základne a iné významné udalosti klubu
 • Ľ. Floch: Galéria činnosti členov klubu
 • Ľ. Floch: Menný zoznam členov klubu z FCHPT STU (1971 – 2015)
 • P. Osuský: Ujo Laco
 • Propagačná výstava k 50. výročiu založenia klubu - zoznam exponátov


Napriek tomu, že publikácia prináša mnoho faktografických informácií, ktoré vďaka nej zostanú zachované aj pre budúce generácie, nevyhla sa niektorým nepresnostiam a neúplnostiam (námatkovo chýba hodnotenie členov na zatiaľ poslednej svetovej filatelistickej výstave výstave BRASILIANA 2013). Za najväčšie negatívum považujem, že publikácia neobsahuje žiadny odborný článok, ktorým by členovia klubu ukázali odbornej aj laickej verejnosti, že klubový život nie je len o evidencii a odoberaní noviniek, ale aj o štúdiu a odbornej práci. Mrzí to o to viac, že publikácií podobného typu, pri ktorých autori a vydavatelia boli schopní získať potrebné financie a zabezpečiť kvalitnú tlač (potlesk!), nevychádza mnoho. Čiastočne tento fakt eliminuje propagačná výstavka exponátov členov klubu, ktorá však nie je bližšie v publikácii predstavená. Stačilo vybrať niekoľko ukážok z najzaujímavejších exponátov a pripojiť ich popis, čím by sa zvýšila informačná a nepochybne aj propagačná funkcia publikácie.

Okrem vysokej informačnej hodnoty publikácie (najmä prehľad publikačnej a vystavovateľskej činnosti členov klubu a galéria významných členov klubu), je ďalším významným pozitívom jej voľná dostupnosť v elektronickej firme, čo výrazne pomôže jej rozšíreniu medzi odbornú aj laickú verejnosť.Kompletná publikácia:

PDF dokument 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Poslať komentár

Autor: Vojtech Jankovič

Publikované: 21. 03. 2015 17:14
 
Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 rokov klubu filatelistov Ladislava Novotného - Pamätnica rokov 1985 - 2015 (recenzia)
Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 rokov klubu filatelistov Ladislava Novotného - Pamätnica rokov 1985 - 2015 (recenzia)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ak neinovujete, znamená to, že tu o pár rokov nebudete.

(Marián Kapusta)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.