Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Filatelistická knižná literatúra:
Ľ. Floch, P. Osuský, M. Polovka: 50 rokov klubu filatelistov Ladislava Novotného - Pamätnica rokov 1985 - 2015 (recenzia)

Ľ. Floch, P. Osuský, M. Polovka: 50 rokov klubu filatelistov Ladislava Novotného - Pamätnica rokov 1985 - 2015 (recenzia)
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 21. 03. 2015 17:14

Krátka recenzia spomienkovej publikácie k 50. výročiu jedného z najväčších a najvýznamnejších klubov filatelistov na Slovensku.Ľ. Floch, P. Osuský, M. Polovka: 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015
Vydal: Klub filatelistov Ladislava Novotného 51 – 09 BRATISLAVA
Tlač: Nakladateľstvo STU, Bratislava 2015
Náklad, počet strán, miesto a rok vydania: 200 výtlačkov, 1. vydanie, 56 strán, 22 obr., Bratislava 2015.
ISBN: ISBN – 978 – 80 – 971929-7-6
Predajná cena: Nepredajné.


Pamätnica 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015 vyšla ako spomienka na 50. výročie založenia jedného z najväčších a najvýznamnejších klubov filatelistov nielen v Bratislave ale aj na Slovensku.

Pamätnica na 56 stranách prináša, okrem tradičných úvodníkov zväzových funkcionárov a rôznych prehľadov členov a ich funkcionárskych, organizačných, prednáškových, publikačných a vystavovateľských počinov, galériu najvýznamnejších osobností klubu (Ladislav Novotný, Ladislav Chodák, Edgar Vysloužil, Rober Vlach a niektorí další ešte žijúci) a hlavne stručnú 50-ročnú históriu klubu vo forme spomienok dlhoročného člena a predsedu klubu Ľubomira Flocha: Mojich 91 semestrov štúdia filatelie. Celú publikáciu sviežo ukončuje osobná spomienka na Ladislava Chodáka, z pera jedného z najvýznamnejších bratislavských a slovenských filatelistov, člena klubu, Petra Osuského: Ujo Laco.


Pamätnica 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015   Pamätnica 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015


Obsah pamätnice 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015:


 • Príhovor dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
 • Príhovor predsedu Združenia klubov filatelistov hlavného mesta SR Bratislavy
 • Príhovor predsedu Klubu filatelistov L. Novotného
 • Výbor, revízna komisia a distribútori klubu v r. 2015
 • Menný zoznam členov klubu, ktorí sú členmi v r. 2015
 • Ľ. Floch: Mojich 91 semestrov štúdia filatelie
 • Ľ. Floch: Zloženie výborov, stav členskej základne a iné významné udalosti klubu
 • Ľ. Floch: Galéria činnosti členov klubu
 • Ľ. Floch: Menný zoznam členov klubu z FCHPT STU (1971 – 2015)
 • P. Osuský: Ujo Laco
 • Propagačná výstava k 50. výročiu založenia klubu - zoznam exponátov


Napriek tomu, že publikácia prináša mnoho faktografických informácií, ktoré vďaka nej zostanú zachované aj pre budúce generácie, nevyhla sa niektorým nepresnostiam a neúplnostiam (námatkovo chýba hodnotenie členov na zatiaľ poslednej svetovej filatelistickej výstave výstave BRASILIANA 2013). Za najväčšie negatívum považujem, že publikácia neobsahuje žiadny odborný článok, ktorým by členovia klubu ukázali odbornej aj laickej verejnosti, že klubový život nie je len o evidencii a odoberaní noviniek, ale aj o štúdiu a odbornej práci. Mrzí to o to viac, že publikácií podobného typu, pri ktorých autori a vydavatelia boli schopní získať potrebné financie a zabezpečiť kvalitnú tlač (potlesk!), nevychádza mnoho. Čiastočne tento fakt eliminuje propagačná výstavka exponátov členov klubu, ktorá však nie je bližšie v publikácii predstavená. Stačilo vybrať niekoľko ukážok z najzaujímavejších exponátov a pripojiť ich popis, čím by sa zvýšila informačná a nepochybne aj propagačná funkcia publikácie.

Okrem vysokej informačnej hodnoty publikácie (najmä prehľad publikačnej a vystavovateľskej činnosti členov klubu a galéria významných členov klubu), je ďalším významným pozitívom jej voľná dostupnosť v elektronickej firme, čo výrazne pomôže jej rozšíreniu medzi odbornú aj laickú verejnosť.Kompletná publikácia:

PDF dokument 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov