90 rokov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 90. výročia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

28. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
Kroje na poštových známkach

Kroje na poštových známkach
Deň používania: 19. 03. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia výstavy "Kroje rôznych národov na poštových známkach celého sveta" v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.
Deň používania: 19. 3. 2013
Pošta: BANSKÁ BYSTRICA 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: KROJE NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH
Obrazový motív: Pár krpcov a ľudový motív.


Súvisiace materiály:
Súvisiace oznamy:


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov