Vydanie Monografie známok Slovenska 1939 až 1945

Informácia o vydaní dlho očakávanej dvojdielnej monografie Ondrej Földes: Monografia známok Slovenska 1939 až 1945 a o možnosti jej objednania.

26. 01. 2023

Poštový lístok bez prítlače:
Kriváň (bez označenia meny)

Kriváň (bez označenia meny)
Deň vydania: 01. 02. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 2 Sk (bez uvedenia symbolu meny)

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom Kriváňa.


Textový motív: Natlačená známka: Kriváň; Vyhradené pre služobné nálepky a údaje pošty / Cena: 2,30 Sk

Obrazový motív: Natlačená známka: Kriváň.

Autor známky: akad. mal. Karol Ondreička
Predajná cena: 2,30 Sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov