Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

12. 06. 2022

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Zámok Topoľčianky

Krásy našej vlasti: Zámok Topoľčianky
Deň vydania: 18. 06. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Rozmery známky: 44,4 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1000000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná zámku Topoľčianky.
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Rytec známky: František Horniak

Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2010


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov