Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Skalka pri Trenčíne

Krásy našej vlasti: Skalka pri Trenčíne
Deň vydania: 13. 07. 2012
 

Poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti s vyobrazením kostola v Skalke pri Trenčíne.
Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová

Rytina známky: Mgr. art. Ľubomír Žálec

Deň vydania: 13. 7. 2012
Nominálna hodnota: 0,40 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová
Rytec známky: Mgr. art. Ľubomír Žálec ArtD.
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok: 1 000 000 ks.

Pôvodný výtvarný návrh:

Poštová známka Krásy našej vlasti: Skalka pri Trenčíne (výtvarný návrh)


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2012


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov