Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Zberateľské burzy:
Krajská filatelistická burza v Liberci (ČR)

Krajská filatelistická burza v Liberci (ČR)
Miesto: Restaurace a taneční sál u Košků, Vrchlického 15/50, Liberec - Pavlovice (Česká republika)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 08. 02. 2020

Pozvanie na krajskú filatelistickú burzu v Liberci (Česká republika).


Čas konania: 7:00 - 11:00
(burza sa koná každú druhú sobotu v mesiaci)

Organizátor: KF 04-01 Liberec

Informácie a objednávka stolov:
     Josef Chudoba
     Tel.: +420 603 472 395 (SMS)
      Email: josef.chudoba@tul.cz


Mapa s vyznačením miesta konania:
Zdroj:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov