Filatelistická Nitra medzinárodne

Popularizačný článok určený aj pre nefilatelistickú verejnosť venovaný filatelistickej výstave s religióznou tematikou NITRAFILA 2008.

27. 05. 2020

Obálka prvého dňa:
Kostol vo Svätušiach

Kostol vo Svätušiach
Deň vydania: 02. 01. 2009
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Kostol vo Svätušiach.
Obálka prvého dňa vydania k poštovej známke
Kostol vo Svätušiach


Deň vydania: 2. 1. 2009
Autor výtvarného návrhu FDC: Arnold Feke
Rytec FDC: Arnold Feke
Návrh na pečiatku: Arnold Feke
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: WAITE
Náklad FDC: 3200 ks


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov