Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Obálka prvého dňa:
Kostol narodenia Panny Márie v Čiernom Brode

Kostol narodenia Panny Márie v Čiernom Brode
Deň vydania: 02. 01. 2009
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Kostol narodenia Panny Márie v Čiernom Brode
Obálka prvého dňa vydania k poštovej známke
Kostol narodenia Panny Márie v Čiernom Brode


Deň vydania: 2. 1. 2009
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Augustovič
Rytec FDC: Ľubomír Žalec
Návrh na pečiatku: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: WAITE
Náklad FDC: 3200 ks


Súvisiace materiály: Súvisiace akcie:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov