Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Košice - Európske mesto športu 2016

Košice - Európske mesto športu 2016
Deň vydania: 22. 09. 2016
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 32,5 x 26,5 mm + k 32,5 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou 40. výročie založenia ZSF k vyhláseniu mesta Košice za Európske mesto športu 2016Obrazový motív: Personalizované kupóny: Podobizne úspešných košických športovcov: Stanislav Seman (futbal), Jozef Plachý (ľahká atletika), Vincent Lukáč (ľadový hokej), Igor Liba (ľadový hokej), Anton Švajlen (futbal), Peter Veselovský (ľadový hokej).

Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Košice - Európske mesto športu 2016 (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou 40. výročie založenia ZSF k vyhláseniu mesta Košice za Európske mesto športu 2016 je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ).


_____________________________ . _____________________________

PREDAJ personalizovaného UTL


Personalizovaný UTL si môžete objednať (do vypredania zásob) emailom na adrese: peter.osusky@yahoo.com alebo na poštovej adrese: MUDr. Peter Osuský, Palisády 32, 811 06 Bratislava. Ak uvediete presnú poštovú adresu, personalizovaný UTL vám bude zaslaný na dobierku. V prípade predchádzajúcej dohody je možné dohodnúť aj osobné stretnutie.

Predajná cena personalizovaného UTL (predáva sa len v celku) je 12,50 €/kus. Členovia SSOŠZ, ktorí majú zaplatený členský príspevok na aktuálny rok 2016, majú nárok na dva personalizované UTL v cene 9,50 €/kus. Podmienkou členstva v SSOŠZ je zaplatenie ročného členského príspevku 10 €.

_____________________________ . _____________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov