800. výročie založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne

Príležitostná poštová známka venovaná 800. výročiu založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne.

21. 03. 2024

Príležitostná pečiatka:
Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013
Deň používania: 01. 01. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti začiatku roku 2013, keď sa Košice stávajú európskym hlavným mestom kultúry.
Deň používania: 1. 1. 2013
Pošta: KOŠICE1
Farba: čierna
Autor: akad. mal. Peter Augustovič
Textový motív: KOŠICE - EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KUlTÚRY
Obrazový motív: Poštové známky, ceruzka, pero, kalamár, rydlo.


Súvisiace materiály:
Súvisiace oznamy:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov