Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Poštový lístok s prítlačou:
Koniec platnosti korunových známok

Koniec platnosti korunových známok
Deň vydania: 31. 12. 2009
 

Poštový lístok Devín s prítlačou Koniec platnosti korunových známok.
Poštový lístok Devín s prítlačou
Koniec platnosti korunových známok

Deň vydania: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 2 Sk
Autor známky: Peter Biľak
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: nepredajný

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov