Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/2 (108)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

10. 03. 2021

Príležitostná pečiatka:
Karol Felix - Na ceste - Nitrianska galéria

Karol Felix - Na ceste - Nitrianska galéria
Deň používania: 23. 09. 2010
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia výstavy Karla Felixa - Na ceste v Nitrianskej galérii v Nitre.
Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia výstavy Karla Felixa - Na ceste v Nitrianskej galérii v Nitre


Deň používania: 23. 9. 2010
Pošta: Nitra 1
Farba: čierna
Autor: Karol Felix

Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov