Pošta: Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Galambe - www.postoveznamky.sk

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 18. 2. 2020)

18. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Galambe

Deň používania: 14. 09. 2016
 
Pošta: LUČENEC 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Lučenci pri príležitosti 5. výročia postavenia kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Galambe.


Textový motív: KAPLNKA SEDEMBOLESTNEJ V GALAMBE / 2011 - 2016 POKOJ A DOBRO

Obrazový motív: Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Galambe.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov