Pocta pre kaštieľ v Partizánskom: Zvečnili ho na originálnej poštovej známke

Reportáž zo slávnostnej inaugurácie poštovej známky Krásy našej vlasti - Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

23. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
Jubilejná výstava Martin Činovský - Známková tvorba

Jubilejná výstava Martin Činovský - Známková tvorba
Deň používania: 13. 03. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia jubilejnej výstavy autora slovenských poštových známok "Martin Činovský - známková tvorba", ktorá sa koná pri príležitosti autorových 60. narodenín v Pálffyho paláci v Bratislave.
Deň používania: 13. 3. 2013
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna
Autor: akad. mal. Martin Činovský
Textový motív: MARTIN ČINOVSKÝ ° ZNÁMKOVÁ TVORBA
Obrazový motív: Štylizované iniciály autora MC, číslo 60, imitácia známkovej perforácie a pravidelná krivka EKG.


Súvisiace podujatia:
Súvisiace oznamy:


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov