Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850

Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850
Autor: Miroslav Bachratý
Publikované: 25. 05. 2021 12:58

Informácia o vydaní novej publikácie predznámkového obdobia Uhorska aj vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska.

Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850


Zberateľom poštovej histórie Uhorska (v tom aj Slovenska) je určená práve vydaná publikácia od známeho zberateľa a znalca predznámkového obdobia Uhorska J. A. Rompesa „Vorphilatelie Ungarn 1751 – 1850“.

Kniha Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850


Publikácia zhŕňa poznatky najnovšieho výskumu v tejto oblasti, obšírne sa venuje vnútroštátnym poštovým tarifám a obsahuje aj aktualizovaný katalóg pečiatok, všetko samozrejme aj vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska.

Kniha Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850
Kniha Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850


Kniha je vytlačená na 328 stranách formátu A4 , texty sú v nemčine a angličtine, obsahuje cca 150 ilustrácií predznámkových celistvostí s detailnými popismi poštovej trasy a zdôvodnením poštových poplatkov.
Stojí 60 € a bude k dispozícii asi v júni, keď by ju mal autor priviezť na Slovensko, aby sa neplytvalo na poštovnom. Pokiaľ máte o knihu záujem, môžete si ju (prosím záväzne) objednať na: tecons77@gmail.com.


Autor: Miroslav Bachratý

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov