Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2020

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2020.

28. 04. 2021

Books, magazines and other publications:
Jan A. Rompes: Pre-stamp period of Hungary 1751 - 1850 Handbook and Catalog

Jan A. Rompes: Pre-stamp period of Hungary 1751 - 1850 Handbook and Catalog
Author: Miroslav Bachratý
Published: 25. 05. 2021 12:58

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new publication of the pre-stamp period of Hungary also in relation to the territory of today's Slovakia.

Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850


Zberateľom poštovej histórie Uhorska (v tom aj Slovenska) je určená práve vydaná publikácia od známeho zberateľa a znalca predznámkového obdobia Uhorska J. A. Rompesa „Vorphilatelie Ungarn 1751 – 1850“.

Kniha Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850


Publikácia zhŕňa poznatky najnovšieho výskumu v tejto oblasti, obšírne sa venuje vnútroštátnym poštovým tarifám a obsahuje aj aktualizovaný katalóg pečiatok, všetko samozrejme aj vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska.

Kniha Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850
Kniha Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850


Kniha je vytlačená na 328 stranách formátu A4 , texty sú v nemčine a angličtine, obsahuje cca 150 ilustrácií predznámkových celistvostí s detailnými popismi poštovej trasy a zdôvodnením poštových poplatkov.
Stojí 60 € a bude k dispozícii asi v júni, keď by ju mal autor priviezť na Slovensko, aby sa neplytvalo na poštovnom. Pokiaľ máte o knihu záujem, môžete si ju (prosím záväzne) objednať na: tecons77@gmail.com.


Author: Miroslav Bachratý

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists