Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Books, magazines and other publications:
Jan A. Rompes: Pre-stamp period of Hungary 1751 - 1850 Handbook and Catalog

Jan A. Rompes: Pre-stamp period of Hungary 1751 - 1850 Handbook and Catalog
Author: Miroslav Bachratý
Published: 25. 05. 2021 12:58

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new publication of the pre-stamp period of Hungary also in relation to the territory of today's Slovakia.

Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850


Zberateľom poštovej histórie Uhorska (v tom aj Slovenska) je určená práve vydaná publikácia od známeho zberateľa a znalca predznámkového obdobia Uhorska J. A. Rompesa „Vorphilatelie Ungarn 1751 – 1850“.

Kniha Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850


Publikácia zhŕňa poznatky najnovšieho výskumu v tejto oblasti, obšírne sa venuje vnútroštátnym poštovým tarifám a obsahuje aj aktualizovaný katalóg pečiatok, všetko samozrejme aj vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska.

Kniha Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850
Kniha Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850


Kniha je vytlačená na 328 stranách formátu A4 , texty sú v nemčine a angličtine, obsahuje cca 150 ilustrácií predznámkových celistvostí s detailnými popismi poštovej trasy a zdôvodnením poštových poplatkov.
Stojí 60 € a bude k dispozícii asi v júni, keď by ju mal autor priviezť na Slovensko, aby sa neplytvalo na poštovnom. Pokiaľ máte o knihu záujem, môžete si ju (prosím záväzne) objednať na: tecons77@gmail.com.


Author: Miroslav Bachratý

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists