James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka nového špecializovaného katalógu SLOVENSKO 1939 - 1945
James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)

James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)

James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)

James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)


James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)
  Predstavenie a krátka recenzia slovenského prekladu fundovanej encyklopedickej publikácie pre začínajúcich i pokročilých zberateľov.
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 05. 12. 2007 18:00
 


ZNÁMKY A ČARO FILATELIE

Darček vhodný (nielen) pod vianočný stromček

Autor: James Mackay
Slovenský preklad: Vojtech Jankovič
Vydavateľ: Fortuna Libri, spol. s r.o., Bratislava
Rok vydania: 2007
Predajná cena: vypredane možnosť 20% zľavy

obr1

Koncom roku 2007 sa na našom knižnom trhu objavila nová encyklopedická publikácia s veľavravným názvom Známky a čaro filatelie. Je to záslužný počin vydavateľstva Fortuna Libri, ktoré neváhalo vydať slovenský preklad tejto viac ako 250-stranovej filatelistickej encyklopédie, resp. príručky pre všetkých, ktorí sa filatelii a zbieraniu venujú, ale aj pre tých, čo s touto záľubou len začínajú alebo sa ku nej plánujú vrátiť. Alebo sa o nej jednoducho chcú len niečo zaujímavé dozvedieť. A nielen niečo, skutočne mnoho, záber je široký a obsahovo uspokojí aj náročného čitateľa.

O kvalite knihy a jej prekladu do slovenčiny svedčí Cena Mateja Bella, ktorú prekladateľovi udelil Literárny fond. Viac informácií nájdete v článku Literárny fond ocenil najlepšie preklady na www.sme.sk.

_________________________________ . _________________________________


Kniha Známky a čaro filatelie je rozdelená na dve základné časti: Sprievodca zberateľov známok a Prehľad známok krajín sveta.

Sprievodca zberateľov známok
V prvej časti knihy, ktorá má tri podkapitoly - Čo sú známky?, Ako zbierať známky a Populárna záľuba - autor pútavým spôsobom približuje históriu pošty, poštových služieb a poštových známok, rôzne typy známok a ich formy použitia. Ďalej sa autor venuje spôsobom zbierania, ukladania známok i neznámkového zberateľského materiálu a formám upevňovania materiálu a jeho vystavovania. Klasifikuje zbieranie podľa krajín vydania, podľa príležitosti vydania, podľa námetov známok, ale aj podľa spôsobu prepravy pošty (napr. letecká pošta, vlaková pošta, vojenská pošta a pod.). Veľmi zaujímavou a v našich končinách doteraz knižne nepublikovanou je časť venovaná informáciám o zbieraní nielen poštového materiálu, ale aj rôznych nálepiek a ďalších artefaktov, čím sa autor dostáva k tzv. spoločenskej filatelii, v našich končinách známej pod názvom otvorená filatelia (i keď to nie je úplne to isté).
Prvá časť knihy sa končí históriou a formami organizovanej filatelie a zaujímavými radami pre nákup a predaj známok. Nechýba tiež stať o filatelii na internete a zoznam adries (vrátane internetových) dôležitých filatelistických organizácií, spolkov, vydavateľov filatelistických časopisov a literatúry a internetových serverov.

Prehľad známok krajín sveta

Druhá časť je zaujímavá už samou koncepciou, keď autor prechádza takmer všetkými známkovými krajinami sveta. Sú zoradené podľa svetadielov a v rámci svetadielov, nie podľa abacedy, ale podľa logických geopolitických celkov. To je netradičný a treba povedať, aj veľmi rozumný prístup, lebo história mnohých krajín je úzko prepojená (vrátane poštových služieb a vydávania známok), takže nemá zmysel popisovať každú krajinu samostatne, ale ako súčasť väčšieho celku (napr. francúzske kolónie v juhovýchodnej Ázii). Ku každej krajine, resp. zoskupeniu krajín autor pristupuje z historického hľadiska, keď zaujímavým spôsobom mapuje historické a štátotvorné fakty, ktoré našli odzrkadlenie v známkovej tvorbe. Takýto prístup je veľmi zaujímavý nielen pre zberateľov známok, ale aj pre záujemcov o históriu, lebo poskytuje veľmi mnoho zaujímavých informácií. A tie sa dajú veľmi pekne využiť, napríklad aj pri námetovom zbieraní.

Na záver konštatujeme, že knižná publikácia poskytuje veľmi bohatý a netradičný popis zberateľských odborov a aktivít, a hlavne v druhej časti používa novátorský prístup k charakteristike známkových krajín sveta. Anglo-americký náhľad na problematiku prináša pre našich zberateľov mnoho nových poznatkov a názorov, s ktorými sa u nás často nestretáme.
Kniha Známky a čaro filatelie je vhodným čítaním pre všetky generácie a úrovne zberateľov a svojím rozsahom a kvalitou je vhodným darčekom, ktorý isto poteší každého záujemcu o filateliu, zbieranie i históriu.

_________________________________ . _________________________________


Recenzie knihy Známky a čaro filatelie:


Juraj Pavlovič, Knižná revue 1/2008, str. 8


Komentáre a názory ku knihe Známky a čaro filatelie:


M. Kováč: Známky a čaro filatelie - vynikajúca kniha so skvelým prekladom, mám ju dávno zakúpenú a prečítanú. Je napísaná presne z môjho zberateľského odboru - známkové krajiny.Poslať komentár

Autor: Vojtech Jankovič

Publikované: 05. 12. 2007 18:00
 
James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)
James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Skutočným rozdielom medzi firmami, ktoré predávajú rovnaký alebo podobný produkt, nie je produkt sám, ale obchodníci, ktorí ho predávajú.

(Thomas Watson)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk