Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Smutná zvesť z Krakova
James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)

James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)

James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)

James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)


James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)
  Predstavenie a krátka recenzia slovenského prekladu fundovanej encyklopedickej publikácie pre začínajúcich i pokročilých zberateľov.
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 05. 12. 2007 18:00
 


ZNÁMKY A ČARO FILATELIE

Darček vhodný (nielen) pod vianočný stromček

Autor: James Mackay
Slovenský preklad: Vojtech Jankovič
Vydavateľ: Fortuna Libri, spol. s r.o., Bratislava
Rok vydania: 2007
Predajná cena: vypredane možnosť 20% zľavy

obr1

Koncom roku 2007 sa na našom knižnom trhu objavila nová encyklopedická publikácia s veľavravným názvom Známky a čaro filatelie. Je to záslužný počin vydavateľstva Fortuna Libri, ktoré neváhalo vydať slovenský preklad tejto viac ako 250-stranovej filatelistickej encyklopédie, resp. príručky pre všetkých, ktorí sa filatelii a zbieraniu venujú, ale aj pre tých, čo s touto záľubou len začínajú alebo sa ku nej plánujú vrátiť. Alebo sa o nej jednoducho chcú len niečo zaujímavé dozvedieť. A nielen niečo, skutočne mnoho, záber je široký a obsahovo uspokojí aj náročného čitateľa.

O kvalite knihy a jej prekladu do slovenčiny svedčí Cena Mateja Bella, ktorú prekladateľovi udelil Literárny fond. Viac informácií nájdete v článku Literárny fond ocenil najlepšie preklady na www.sme.sk.

_________________________________ . _________________________________


Kniha Známky a čaro filatelie je rozdelená na dve základné časti: Sprievodca zberateľov známok a Prehľad známok krajín sveta.

Sprievodca zberateľov známok
V prvej časti knihy, ktorá má tri podkapitoly - Čo sú známky?, Ako zbierať známky a Populárna záľuba - autor pútavým spôsobom približuje históriu pošty, poštových služieb a poštových známok, rôzne typy známok a ich formy použitia. Ďalej sa autor venuje spôsobom zbierania, ukladania známok i neznámkového zberateľského materiálu a formám upevňovania materiálu a jeho vystavovania. Klasifikuje zbieranie podľa krajín vydania, podľa príležitosti vydania, podľa námetov známok, ale aj podľa spôsobu prepravy pošty (napr. letecká pošta, vlaková pošta, vojenská pošta a pod.). Veľmi zaujímavou a v našich končinách doteraz knižne nepublikovanou je časť venovaná informáciám o zbieraní nielen poštového materiálu, ale aj rôznych nálepiek a ďalších artefaktov, čím sa autor dostáva k tzv. spoločenskej filatelii, v našich končinách známej pod názvom otvorená filatelia (i keď to nie je úplne to isté).
Prvá časť knihy sa končí históriou a formami organizovanej filatelie a zaujímavými radami pre nákup a predaj známok. Nechýba tiež stať o filatelii na internete a zoznam adries (vrátane internetových) dôležitých filatelistických organizácií, spolkov, vydavateľov filatelistických časopisov a literatúry a internetových serverov.

Prehľad známok krajín sveta

Druhá časť je zaujímavá už samou koncepciou, keď autor prechádza takmer všetkými známkovými krajinami sveta. Sú zoradené podľa svetadielov a v rámci svetadielov, nie podľa abacedy, ale podľa logických geopolitických celkov. To je netradičný a treba povedať, aj veľmi rozumný prístup, lebo história mnohých krajín je úzko prepojená (vrátane poštových služieb a vydávania známok), takže nemá zmysel popisovať každú krajinu samostatne, ale ako súčasť väčšieho celku (napr. francúzske kolónie v juhovýchodnej Ázii). Ku každej krajine, resp. zoskupeniu krajín autor pristupuje z historického hľadiska, keď zaujímavým spôsobom mapuje historické a štátotvorné fakty, ktoré našli odzrkadlenie v známkovej tvorbe. Takýto prístup je veľmi zaujímavý nielen pre zberateľov známok, ale aj pre záujemcov o históriu, lebo poskytuje veľmi mnoho zaujímavých informácií. A tie sa dajú veľmi pekne využiť, napríklad aj pri námetovom zbieraní.

Na záver konštatujeme, že knižná publikácia poskytuje veľmi bohatý a netradičný popis zberateľských odborov a aktivít, a hlavne v druhej časti používa novátorský prístup k charakteristike známkových krajín sveta. Anglo-americký náhľad na problematiku prináša pre našich zberateľov mnoho nových poznatkov a názorov, s ktorými sa u nás často nestretáme.
Kniha Známky a čaro filatelie je vhodným čítaním pre všetky generácie a úrovne zberateľov a svojím rozsahom a kvalitou je vhodným darčekom, ktorý isto poteší každého záujemcu o filateliu, zbieranie i históriu.

_________________________________ . _________________________________


Recenzie knihy Známky a čaro filatelie:


Juraj Pavlovič, Knižná revue 1/2008, str. 8


Komentáre a názory ku knihe Známky a čaro filatelie:


M. Kováč: Známky a čaro filatelie - vynikajúca kniha so skvelým prekladom, mám ju dávno zakúpenú a prečítanú. Je napísaná presne z môjho zberateľského odboru - známkové krajiny.Poslať komentár

Autor: Vojtech Jankovič

Publikované: 05. 12. 2007 18:00
 
James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)
James Mackay: Známky a čaro filatelie (recenzia)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Človek nie je obmedzený svojim prostredím. Vytvára svoje vlastné prostredie pomocou viery a pocitov. Myslieť si niečo iné je ako domnievať sa, že chvost môže vrtieť psom

(Emmet Fox)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.