Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp

An extraordinary offer of the author's hand-signed set by the academic painter Rudolf Cigánik under the title Slovak personalities known in the stamp (5 portraits of Slovak personalities).

13. 04. 2022

Philatelic book literature:
James Mackay: Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and the Charm of Philately) (the review)

James Mackay: Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and the Charm of Philately) (the review)
Author: Vojtech Jankovič
Published: 05. 12. 2007 18:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Predstavenie a krátka recenzia slovenského prekladu fundovanej encyklopedickej publikácie pre začínajúcich i pokročilých zberateľov.


ZNÁMKY A ČARO FILATELIE

Darček vhodný (nielen) pod vianočný stromček

Autor: James Mackay
Slovenský preklad: Vojtech Jankovič
Vydavateľ: Fortuna Libri, spol. s r.o., Bratislava
Rok vydania: 2007
Predajná cena: vypredane možnosť 20% zľavy

obr1

Koncom roku 2007 sa na našom knižnom trhu objavila nová encyklopedická publikácia s veľavravným názvom Známky a čaro filatelie. Je to záslužný počin vydavateľstva Fortuna Libri, ktoré neváhalo vydať slovenský preklad tejto viac ako 250-stranovej filatelistickej encyklopédie, resp. príručky pre všetkých, ktorí sa filatelii a zbieraniu venujú, ale aj pre tých, čo s touto záľubou len začínajú alebo sa ku nej plánujú vrátiť. Alebo sa o nej jednoducho chcú len niečo zaujímavé dozvedieť. A nielen niečo, skutočne mnoho, záber je široký a obsahovo uspokojí aj náročného čitateľa.

O kvalite knihy a jej prekladu do slovenčiny svedčí Cena Mateja Bella, ktorú prekladateľovi udelil Literárny fond. Viac informácií nájdete v článku Literárny fond ocenil najlepšie preklady na www.sme.sk.

_________________________________ . _________________________________


Kniha Známky a čaro filatelie je rozdelená na dve základné časti: Sprievodca zberateľov známok a Prehľad známok krajín sveta.

Sprievodca zberateľov známok
V prvej časti knihy, ktorá má tri podkapitoly - Čo sú známky?, Ako zbierať známky a Populárna záľuba - autor pútavým spôsobom približuje históriu pošty, poštových služieb a poštových známok, rôzne typy známok a ich formy použitia. Ďalej sa autor venuje spôsobom zbierania, ukladania známok i neznámkového zberateľského materiálu a formám upevňovania materiálu a jeho vystavovania. Klasifikuje zbieranie podľa krajín vydania, podľa príležitosti vydania, podľa námetov známok, ale aj podľa spôsobu prepravy pošty (napr. letecká pošta, vlaková pošta, vojenská pošta a pod.). Veľmi zaujímavou a v našich končinách doteraz knižne nepublikovanou je časť venovaná informáciám o zbieraní nielen poštového materiálu, ale aj rôznych nálepiek a ďalších artefaktov, čím sa autor dostáva k tzv. spoločenskej filatelii, v našich končinách známej pod názvom otvorená filatelia (i keď to nie je úplne to isté).
Prvá časť knihy sa končí históriou a formami organizovanej filatelie a zaujímavými radami pre nákup a predaj známok. Nechýba tiež stať o filatelii na internete a zoznam adries (vrátane internetových) dôležitých filatelistických organizácií, spolkov, vydavateľov filatelistických časopisov a literatúry a internetových serverov.

Prehľad známok krajín sveta

Druhá časť je zaujímavá už samou koncepciou, keď autor prechádza takmer všetkými známkovými krajinami sveta. Sú zoradené podľa svetadielov a v rámci svetadielov, nie podľa abacedy, ale podľa logických geopolitických celkov. To je netradičný a treba povedať, aj veľmi rozumný prístup, lebo história mnohých krajín je úzko prepojená (vrátane poštových služieb a vydávania známok), takže nemá zmysel popisovať každú krajinu samostatne, ale ako súčasť väčšieho celku (napr. francúzske kolónie v juhovýchodnej Ázii). Ku každej krajine, resp. zoskupeniu krajín autor pristupuje z historického hľadiska, keď zaujímavým spôsobom mapuje historické a štátotvorné fakty, ktoré našli odzrkadlenie v známkovej tvorbe. Takýto prístup je veľmi zaujímavý nielen pre zberateľov známok, ale aj pre záujemcov o históriu, lebo poskytuje veľmi mnoho zaujímavých informácií. A tie sa dajú veľmi pekne využiť, napríklad aj pri námetovom zbieraní.

Na záver konštatujeme, že knižná publikácia poskytuje veľmi bohatý a netradičný popis zberateľských odborov a aktivít, a hlavne v druhej časti používa novátorský prístup k charakteristike známkových krajín sveta. Anglo-americký náhľad na problematiku prináša pre našich zberateľov mnoho nových poznatkov a názorov, s ktorými sa u nás často nestretáme.
Kniha Známky a čaro filatelie je vhodným čítaním pre všetky generácie a úrovne zberateľov a svojím rozsahom a kvalitou je vhodným darčekom, ktorý isto poteší každého záujemcu o filateliu, zbieranie i históriu.

_________________________________ . _________________________________


Recenzie knihy Známky a čaro filatelie:


Juraj Pavlovič, Knižná revue 1/2008, str. 8


Komentáre a názory ku knihe Známky a čaro filatelie:


M. Kováč: Známky a čaro filatelie - vynikajúca kniha so skvelým prekladom, mám ju dávno zakúpenú a prečítanú. Je napísaná presne z môjho zberateľského odboru - známkové krajiny.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists