Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Filatelistická knižná literatúra:
J. Huber: Štrbské Pleso a Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách

J. Huber: Štrbské Pleso a Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách
Autor: Alexander Urminský
Publikované: 26. 11. 2017 21:54

Krátka recenzia Alexandra Urminského dvoch publikácií venovaných pohľadniciam a fotografiám Štrbského Plesa a Vyšných Hágov vo Vysokých Tatrách.


V publikácii Pohľadnice (SFA, 2017)* som sa snažil urobiť čo najkompletnejší prehľad knižných publikácií najčastejšie začínajúce názvom mesta či obce, ktorý pokračuje „.... na pohľadniciach“. Tušil som, že zoznam nie je kompletný, jednak preto, že nové také publikácie stále ešte vychádzajú, ale aj preto, že sa o niektorých publikáciách nevie.**

Niekedy po roku 2003 som sa zoznámil s pánom Jozefom Huberom, od roku 1971 žijúcim vo Vysokých Tatrách. Stretli sme na pôde Balneologického múzea, kde sa zaujímal o históriu kúpeľníctva. Venoval mi vtedy knižku Ivana Bohuša Osudy Štrbského plesa v zrkadle dejín 1872 - 2002. V tejto vyše 100-stranovej knižočke je 23 pohľadníc, čo je viac ako 2/3 všetkých vyobrazení, práve zo zbierky pána J. Hubera. Z debaty bolo zrejmé, že je zanieteným zberateľom pohľadníc Vysokých Tatier, špecializujúci sa na tatranský klenot, ktorým pleso bezpochyby je. Tuším som mu v tých časoch poskytol aj ja niečo do zbierky (Vlajkoslávu pred hotelom počas pretekov FIS 1935)?

Pred nedávnom som ho po dlhom čase oslovil a z debaty vyplynulo, že pred časom obec Štrba, pod ktorú Štrbské pleso opäť patrí, vydala jeho publikáciu Štrbské pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách (2012). Plnofarebná publikácia na 120 stranách formátu A4 nám približuje túto najnavštevovanejšiu destináciu originálnym spôsobom a to slovom i obrazom v jazyku slovenskom a anglickom s veľmi pekným grafickým dizajnom. Neuveriteľný počet 150 pohľadníc, je doplnený niekoľkými desiatkami fotografií, ktorými dopĺňa osobnosti a udalosti spojené so Štrbským plesom. Najvzácnejších litografických pohľadníc je viac ako 10 a do roku 1918/20 ich je vyše 30. Pohľadnica odoslaná v roku 1894 patrí medzi prvú desiatku pohľadníc z územia Slovenska.


Názov: Štrbské pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách
Autor: Jozef Huber
Vydavateľ: Pre-Press
Rok vydania: 2012
Počet strán: 115
Formát: 209 × 297 mm
Jazyk: anglický, slovenský
EAN: 9788097124571

Informácie o knihe:
Táto kniha je pozvaním na prechádzku históriou tejto časti Vysokých Tatier pri príležitosti založenia Štrbského Plesa. Sleduje premenu osady na jeho brehoch od jej vzniku v roku 1872, od prvých prístreškov, ktoré postavil potomok svätojánskych zemepánov Jozef Szentiványi v druhej polovici 19. storočia, až po súčasnosť.
Jozef Huber: Štrbské pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách
27. mája 2013 bola slávnostne uvedená do života kniha Jozefa Hubera Štrbské Pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách. Krst knihy sa konal na brehu jazera Štrbské pleso pri pamätníku Maše Haľamovej. Knihu pokrstila vodou z jazera Andrea Móry Réti – dcára Jáno Móryho, starosta obce Michal Sýkora a autor knihy Jozef Huber.


Jozef Huber: Štrbské pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách

Autor publikácie Štrbské Pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách Jozef Huber so svojím novým výtvorom pózuje na brehu Štrbského plesa. (Zdroj: TASR/Oliver Ondráš)


Vysoké Tatry si autora získali natoľko, že sa s plnou vervou a dôslednosťou venoval dokumentovaniu histórie Štrbského plesa a podarilo sa mu pohľadnicami, fotografiami a získanými informáciami o sprístupnení lokality najskôr pre turizmus, následne pre zimné športy, ale aj ako klimatické kúpele. Lokality, kde sa odohralo športové zápolenie známe pod skratkou FIS 1970, Štrbské pleso. Príprava tejto významnej udalosti bola motorom pre vybudovanie mnohých nových športových areálov a ubytovacích kapacít i dopravných zariadení.

Odkedy som sa s autorom spoznal, býval priamo na Štrbskom plese. Zásielka ktorú som nedávno dostal od neho, bola z Vyšných Hágov. Bola v nej vložená útla knižočka Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách.


Názov: Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách
Autor: Jozef Huber
Vydavateľ: ViViT s.r.o. Kežmarok
Nakladateľ: Miroslav Dziak
Technická spolupráca: Jaroslav Ambróz
Tlač: Tlačiareň Kežmarok, s.r.o.
Rok vydania: 2010
Náklad: 300 ks

Informácie o knihe:
Táto 64-tranová publikácia, formátu A5 taktiež z pera Jozefa Hubera, vydaná ViVit s.r.o. Kežmarok v roku 2010, nákladom M. Dziaka. Viac ako 40 pohľadníc a asi toľko fotografií na približuje túto tatranskú osadu od jej založenia až do súčasnosti. Jej fotografická časť je zaujímavým dokumentom o príprave výstavby, realizácie a následnej prevádzky rozsiahleho objektu, vlastne súboru objektov tamojšieho sanatória, budovaného v 40. rokoch 20. storočia.
Jozef Huber: Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách


Ako perličku uvádzam, že sanatórium má 9 poschodí, objem 180 000 m3, 1950 miestností, 3000 dverí a 2500 okien. Oveľa viac čitateľom o tom povedia fotografie a pohľadnice v tejto publikácii.

Kompletná publikácia:

PDF dokument Jozef Huber: Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách


Vďaka Vám pán Huber, za tieto knihy. Potešia sa z nich nielen zberatelia pohľadníc, ale aj obdivovatelia Tatier, či už ide o turistov, športovcov, pacientov v kúpeľoch, ale tiež ostatných návštevníkov. Obe knižky sú vyznaním Vášho vzťahu k Vysokým Tatrám, zvlášť ku tým dvom lokalitám. Alebo zberateľov prekvapíte aj ďalšími?

Autor Jozef Huber je neorganizovaný zberateľ pohľadníc, poštových známok a mincí, pričom pohľadnice i staré fotografie majú prioritu. Popri skúmaní samotnej pohľadnice (autor, vydavateľ, druh tlače a pod.) ho zaujíma každý objekt, osoba či udalosť spojená s pohľadnicou. Spolupracuje s lokálnymi inštitúciami a inými zberateľmi a výsledky svojich zbierok a poznatkov im poskytuje k prezentácii.


_______________

* Pohľadnice: Príloha č. 7. Knižné publikácie vydané na Slovensku, str.126 - 7

**Mal som možnosť krátko prelistovať ďalšiu publikáciu: Sobotište na historických pohľadniciach a fotografiách, autor PhDr. P. Brezina


Použité zdroje a ďalšie informácie:

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov