J. Huber: Štrbské Pleso a Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov
J. Huber: Štrbské Pleso a Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách

J. Huber: Štrbské Pleso a Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách

J. Huber: Štrbské Pleso a Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách

J. Huber: Štrbské Pleso a Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách


J. Huber: Štrbské Pleso a Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách
  Krátka recenzia Alexandra Urminského dvoch publikácií venovaných pohľadniciam a fotografiám Štrbského Plesa a Vyšných Hágov vo Vysokých Tatrách.
   
  Autor: Alexander Urminský
Publikované: 26. 11. 2017 21:54
 


V publikácii Pohľadnice (SFA, 2017)* som sa snažil urobiť čo najkompletnejší prehľad knižných publikácií najčastejšie začínajúce názvom mesta či obce, ktorý pokračuje „.... na pohľadniciach“. Tušil som, že zoznam nie je kompletný, jednak preto, že nové také publikácie stále ešte vychádzajú, ale aj preto, že sa o niektorých publikáciách nevie.**

Niekedy po roku 2003 som sa zoznámil s pánom Jozefom Huberom, od roku 1971 žijúcim vo Vysokých Tatrách. Stretli sme na pôde Balneologického múzea, kde sa zaujímal o históriu kúpeľníctva. Venoval mi vtedy knižku Ivana Bohuša Osudy Štrbského plesa v zrkadle dejín 1872 - 2002. V tejto vyše 100-stranovej knižočke je 23 pohľadníc, čo je viac ako 2/3 všetkých vyobrazení, práve zo zbierky pána J. Hubera. Z debaty bolo zrejmé, že je zanieteným zberateľom pohľadníc Vysokých Tatier, špecializujúci sa na tatranský klenot, ktorým pleso bezpochyby je. Tuším som mu v tých časoch poskytol aj ja niečo do zbierky (Vlajkoslávu pred hotelom počas pretekov FIS 1935)?

Pred nedávnom som ho po dlhom čase oslovil a z debaty vyplynulo, že pred časom obec Štrba, pod ktorú Štrbské pleso opäť patrí, vydala jeho publikáciu Štrbské pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách (2012). Plnofarebná publikácia na 120 stranách formátu A4 nám približuje túto najnavštevovanejšiu destináciu originálnym spôsobom a to slovom i obrazom v jazyku slovenskom a anglickom s veľmi pekným grafickým dizajnom. Neuveriteľný počet 150 pohľadníc, je doplnený niekoľkými desiatkami fotografií, ktorými dopĺňa osobnosti a udalosti spojené so Štrbským plesom. Najvzácnejších litografických pohľadníc je viac ako 10 a do roku 1918/20 ich je vyše 30. Pohľadnica odoslaná v roku 1894 patrí medzi prvú desiatku pohľadníc z územia Slovenska.


Názov: Štrbské pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách
Autor: Jozef Huber
Vydavateľ: Pre-Press
Rok vydania: 2012
Počet strán: 115
Formát: 209 × 297 mm
Jazyk: anglický, slovenský
EAN: 9788097124571

Informácie o knihe:
Táto kniha je pozvaním na prechádzku históriou tejto časti Vysokých Tatier pri príležitosti založenia Štrbského Plesa. Sleduje premenu osady na jeho brehoch od jej vzniku v roku 1872, od prvých prístreškov, ktoré postavil potomok svätojánskych zemepánov Jozef Szentiványi v druhej polovici 19. storočia, až po súčasnosť.
Jozef Huber: Štrbské pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách
27. mája 2013 bola slávnostne uvedená do života kniha Jozefa Hubera Štrbské Pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách. Krst knihy sa konal na brehu jazera Štrbské pleso pri pamätníku Maše Haľamovej. Knihu pokrstila vodou z jazera Andrea Móry Réti – dcára Jáno Móryho, starosta obce Michal Sýkora a autor knihy Jozef Huber.


Jozef Huber: Štrbské pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách

Autor publikácie Štrbské Pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách Jozef Huber so svojím novým výtvorom pózuje na brehu Štrbského plesa. (Zdroj: TASR/Oliver Ondráš)


Vysoké Tatry si autora získali natoľko, že sa s plnou vervou a dôslednosťou venoval dokumentovaniu histórie Štrbského plesa a podarilo sa mu pohľadnicami, fotografiami a získanými informáciami o sprístupnení lokality najskôr pre turizmus, následne pre zimné športy, ale aj ako klimatické kúpele. Lokality, kde sa odohralo športové zápolenie známe pod skratkou FIS 1970, Štrbské pleso. Príprava tejto významnej udalosti bola motorom pre vybudovanie mnohých nových športových areálov a ubytovacích kapacít i dopravných zariadení.

Odkedy som sa s autorom spoznal, býval priamo na Štrbskom plese. Zásielka ktorú som nedávno dostal od neho, bola z Vyšných Hágov. Bola v nej vložená útla knižočka Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách.


Názov: Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách
Autor: Jozef Huber
Vydavateľ: ViViT s.r.o. Kežmarok
Nakladateľ: Miroslav Dziak
Technická spolupráca: Jaroslav Ambróz
Tlač: Tlačiareň Kežmarok, s.r.o.
Rok vydania: 2010
Náklad: 300 ks

Informácie o knihe:
Táto 64-tranová publikácia, formátu A5 taktiež z pera Jozefa Hubera, vydaná ViVit s.r.o. Kežmarok v roku 2010, nákladom M. Dziaka. Viac ako 40 pohľadníc a asi toľko fotografií na približuje túto tatranskú osadu od jej založenia až do súčasnosti. Jej fotografická časť je zaujímavým dokumentom o príprave výstavby, realizácie a následnej prevádzky rozsiahleho objektu, vlastne súboru objektov tamojšieho sanatória, budovaného v 40. rokoch 20. storočia.
Jozef Huber: Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách


Ako perličku uvádzam, že sanatórium má 9 poschodí, objem 180 000 m3, 1950 miestností, 3000 dverí a 2500 okien. Oveľa viac čitateľom o tom povedia fotografie a pohľadnice v tejto publikácii.

Kompletná publikácia:

PDF dokument Jozef Huber: Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách


Vďaka Vám pán Huber, za tieto knihy. Potešia sa z nich nielen zberatelia pohľadníc, ale aj obdivovatelia Tatier, či už ide o turistov, športovcov, pacientov v kúpeľoch, ale tiež ostatných návštevníkov. Obe knižky sú vyznaním Vášho vzťahu k Vysokým Tatrám, zvlášť ku tým dvom lokalitám. Alebo zberateľov prekvapíte aj ďalšími?

Autor Jozef Huber je neorganizovaný zberateľ pohľadníc, poštových známok a mincí, pričom pohľadnice i staré fotografie majú prioritu. Popri skúmaní samotnej pohľadnice (autor, vydavateľ, druh tlače a pod.) ho zaujíma každý objekt, osoba či udalosť spojená s pohľadnicou. Spolupracuje s lokálnymi inštitúciami a inými zberateľmi a výsledky svojich zbierok a poznatkov im poskytuje k prezentácii.


_______________

* Pohľadnice: Príloha č. 7. Knižné publikácie vydané na Slovensku, str.126 - 7

**Mal som možnosť krátko prelistovať ďalšiu publikáciu: Sobotište na historických pohľadniciach a fotografiách, autor PhDr. P. Brezina


Použité zdroje a ďalšie informácie:
Poslať komentár

Autor: Alexander Urminský
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 26. 11. 2017 21:54
 
J. Huber: Štrbské Pleso a Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách
J. Huber: Štrbské Pleso a Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Úspech nie je len okamih korunovácie, lopta vo futbalovej bráne, alebo vztýčenie vlajky na vrchole hory. Úspech je celý proces snaženia sa o dosiahnutie cieľa, ktorý sa niekedy začína aj neúspechom.

(Erik Weihenmayer (slepec, ktorý vyšiel na Mt. Everest))

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.