Pošta: Inaugurácia poštových známok Slovenský orloj v Starej Bystrici a Slnečné hodiny v Pleterje - www.postoveznamky.sk

Spolok filatelistov Báčsky Petrovec a krásne slovacikum zo Srbska

Informácia o Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a jeho neúnavných filatelistických aktivitách.

26. 01. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštových známok Slovenský orloj v Starej Bystrici a Slnečné hodiny v Pleterje

Deň používania: 22. 03. 2019
 
Pošta: STARÁ BYSTRICA
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštových známok Slovenský orloj v Starej Bystrici a Slnečné hodiny v Pleterje (Spoločné vydanie so Slovinskom) v Starej Bystrici.


Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVÝCH ZNÁMOK / SLOVENSKÝ ORLOJ V STAREJ BYSTRICI A SLNEČNÉ HODINY V PLETERJE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov