Branislav Delej bol znovu zvolený za prvého viceprezidenta Medzinárodnej spoločnosti olympijských zberateľov

Správa o opätovnom zvolení Branislava Deleja - predsedu Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) - za prvého viceprezidenta Medzinárodnej spoločnosti olympijských zberateľov (AICO).

22. 10. 2022

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštových známok Ochrana prírody - Kone

Inaugurácia poštových známok Ochrana prírody - Kone
Deň používania: 30. 06. 2005
 
Pošta: TOPOĽČIANKY
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti inaugurácie poštových známok (hárčeka) Ochrana prírody - kone v Topoľčiankach.


Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVÝCH ZNÁMOK / OCHRANA PRÍRODY - KONE

Obrazový motív: Kôň.

Výtvarný návrh pečiatky: akad. mal. Igor Piačka

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov