Jesenná zberateľská burza v Malackách

Pozvanie na jesennú zberateľskú burzu všetkých zberateľských odborov v Malackách.

10. 09. 2022

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Umenie: Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy

Inaugurácia poštovej známky Umenie: Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy
Deň používania: 13. 12. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti inaugurácie poštovej známky Umenie: Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy v Rožňave.
Deň používania: 13. 12. 2011
Pošta: Rožňava 1
Farba: čierna
Autor: František Horniak
Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY TABUĽOVÁ MAĽBA METERCIE
Obrazový motív: Alegorická postava sediaceho anjela s husľami z obrazu Metercie z Rožňavy.

Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov