Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Demänovská jaskyňa slobody a jej obyvateľovi studničkárovi tatranskému

30. 06. 2021

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Umenie: Martin Martinček (1913 – 2004)

Inaugurácia poštovej známky Umenie: Martin Martinček (1913 – 2004)
Deň používania: 29. 11. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Umenie: Martin Martinček (1913 – 2004) v Liptovskom Mikuláši.
Deň používania: 3. 12. 2012
Pošta: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY / (1913 - 2004) / MARTIN MARTINČEK
Obrazový motív: Portrét Martina Martinčeka.


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov