Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 5/2020

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ

29. 05. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Umenie - Gotická madona z Ľubice

Inaugurácia poštovej známky Umenie - Gotická madona z Ľubice
Deň používania: 26. 11. 2010
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti inaugurácie poštovej známky Umenie - Gotická madona z Ľubice.
Deň používania: 26. 11. 2010
Pošta: Ľubica
Farba: čierna
Autor: František Horniak

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov