Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírenú o ďalšie zberateľské odbory.

22. 10. 2023

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Inaugurácia poštovej známky - Ján Popluhár (1935 - 2011)

Inaugurácia poštovej známky - Ján Popluhár (1935 - 2011)
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 28. 01. 2013 19:18

Informácia zo stránky www.pofis.sk o slávnostnej inaugurácii poštovej známky Významné športové podujatia: Ján Popluhár (1935 – 2011) v Bernolákove.

Základné informácie:


Poštová známka Významné športové podujatia: Ján Popluhár (1935 – 2011) (známka s kupónom)Príležitostná poštová pečiatka Inaugurácia poštovej známky Významné športové podujatia: Ján Popluhár (1935 – 2011)


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov