Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Ján Koniarek (1878 – 1952)

Inaugurácia poštovej známky Ján Koniarek (1878 – 1952)
Deň používania: 13. 04. 2012
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti inaugurácie poštovej známky Spoločné vydanie so Srbskom: Ján Koniarek (1878 – 1952) v Trnave.
Deň používania: 13. 4. 2012
Pošta: Trnava 1
Farba: čierna
Autor: František Horniak
Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY / JÁN KONIAREK (1878 – 1952)
Obrazový motív: Podobizeň Jána Koniarka v klobúku a faksmile jeho podpisu.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov